Marţi, 27 noiembrie, va avea loc şedinţa ordinară a CJ Giurgiu, cu 27 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.

Astfel, consilierii judeţeni giurgiuveni vor dezbate şi vota următoarele puncte:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 19 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Moțan Gogu, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
 3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.415 din 05 noiembrie 2018 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018, precum și pentru rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demersurilor privind transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Comunei Bucșani a unor suprafețe de teren aferente traseului vechi al DJ 412 C, zona pod peste râul Neajlov, situate în comuna Bucșani
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 401 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Comunei Bucșani în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren aferente traseului nou al DJ 412C zona pod peste râul Neajlov, situate în Comuna Bucșani
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos.Alexandriei, nr 7–9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Asigurarea unui Management Eficient pentru Intervenţii Comune în Situaţii de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.)”, Cod SMIS-ETC 623 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2018
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare de întreţinere in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2019
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2019
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru un copil care beneficiază de protecție în formă instituționalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecție în formă instituționalizată, pentru anul 2019
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2019
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2019
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2019
 17. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecia Copilului Giurgiu
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Giurgiu
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Greaca din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitalității de atribuire a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2019-30.06.2025.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu       . Proiectele de hotărâre pot fi studiate Aici: http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/AllByUNID/000012FA?OpenDocument

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.