Este vorba despre proiectul „Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu- SisABC”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă(POCA).

Miercuri, 11 septembrie, la sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu a avut loc o conferinţă de presă intermediară, în care a fost prezentat un bilanţ al tuturor activităţilor desfăşurate sau care urmează să aibă loc în cadrul acestui proiect ambiţios.

Au luat parte la eveniment reprezentanţi ai CJ Giurgiu, cei ai Serviciului Judeţean al Direcţiei Generale Anticorupţie Giurgiu, cei ai Fundaţiei Centrul de Resurse Juridice(FCRJ), dascăli de la liceele giurgiuvene implicate în proiect şi reprezentanţi ai Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Lucian Corozel a prezentat obiectivele generale ale proiectului. Astfel, el a amintit că scopul principal îl reprezintă consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

De altfel, CJ Giurgiu este prima instituție a administrației publice locale din România certificată anti-mită.

Printre obiectivele specifice ale proiectului SisABC se numără:

prevenirea și combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului; –Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativteritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;

Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Managerul de proiect Mihaela Cristea şi expertul FCRJ Radu Nicolae au vorbit, pe larg, despre toate activităţile derulate sau care urmează să fie desfăşurate în cadrul acestui proiect, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă(POCA).

Printre realizări se numără:

-implementarea procedurilor de management anticorupţie la CJ Giurgiu în acord cu standardul ISU 37001 Sisteme de management antimită

-dezvoltarea registrului electronic integrat al riscurilor de corupţie la nivelul CJ Giurgiu

-derularea unei campanii de informare şi educaţie anticorupţie în judeţul Giurgiu

-întocmirea unei hărţi pilor a integrităţii în judeţul Giurgiu

-formarea aleşilor locali pe teme de integritate.

Grupul ţintă a fost reprezentat de persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenția proiectului din lista stabilită mai jos:

150 de persoane – personal de conducere și de execuție al Consiliului Județean Giurgiu și al instituțiilor publice locale subordonate Consiliului Județean Giurgiu; (participă la sesiunile de informare privind procedurile interne de prevenire a corupției);

30 de persoane – personal de conducere și de execuție din 9 unități administrativ teritoriale din județ (participă la sesiuni de informare pentru primării și sesiuni de îndrumare metodologică);  

50 de persoane – personal de conducere și de execuție din Consiliul Județean Giurgiu și alte 9 unități administrativ teritoriale din județ (participă la cursul „Expert prevenire si combarere a corupției”);  

30 de aleși locali ai CJ Giurgiu și ai celor 9 unități administrativ-teritoriale selectate să beneficieze la nivel de grup țintă (participă la cursul privind integritatea);  

20 de persoane – personal de conducere și de execuție al Consiliului Județean Giurgiu, instituțiilor publice locale subordonate, aleși locali care vor participa la cele 2 fact finding mission la nivelul a 2 state membre UE, instituții cu rol activ în prevenirea si combaterea corupției;

Reprezentantul DGA –Serviciul Judeţean Giurgiu, comisarul de poliţie Petrică Călcâi a prezentat câteva dintre impresiile obţinute în urma întâlnirilor cu liceeni giurgiuveni, în „Săptămâna Integrităţii”, subliniind că tinerii au fost foarte interesaţi de înţelegerea conceptelor juridice cu privire la integritate şi anticorupţie.

La conferinţa de astăzi, au luat cuvântul şi reprezentanţii instituţiilor de învăţământ implicate în proiect, care au vorbit despre rezultatele campaniei „Săptămâna Integrităţii”, dar şi directorul adjunct al Teatrului „Tudor Vianu”, Elsa Joantă. Ea a prezentat impactul pe care concursul de educaţie anti-corupţie prin teatru- „Curat murdar, Coane Fănică!”- l-a avut asupra tinerilor giurgiuveni care au participat la competiţia menţionată.

La campania „Săptămâna Integrităţii” au participat peste 800 de elevi giurgiuveni.

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu SisABC” răspunde problemei prevenirii corupției și a mediului de integritate de la nivel județean, prin derularea unei campanii publice, informarea și asistență metodologică a 9 unități administrativ teritoriale de la nivel de comună din județ, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv aleși locali), elaborarea unei hârți pilot a integrității.

Proiectul este inovativ pentru că propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unități administrativ- teritoriale în atingerea standardelor Strategiei Naţionale Anticorupţie(SNA), pe o scală de la 1-10. Indicele odată testat în județul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura în mod obiectiv rezultatele eforturilor anti-corupție.

Inovativă este şi abordarea inclusivă, în care nu doar CONSILIUL JUDEȚEAN Giurgiu este implicat, ci și mediul de integritate de la nivelul județului. Nu în ultimul rând, caracterul inovativ constă în certificarea sistemului de prevenire a corupției pe baza standardului ISO37001.

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei.

Durata proiectului este de 15 luni, în perioada 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019

Text şi foto: Cătălina Sfetcu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.