45 de milioane de lei este valoarea unui credit de angajament şi credit bugetar destinat unui număr de 109 investiţii în judeţul Giurgiu.

Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a venit, astfel, în ajutorul localităților din judeţul Giurgiu iar suma respectivă este aferentă lunilor septembrie şi octombrie şi alocată pentru derularea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Mai jos aveţi lista completă a lucrărilor ce vor fi efectuate precum şi sumele reale de credit bugetar pe care localitățile le vor primi.

 

1 Adunaţii Copăceni Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni 973496
2 Băneasa Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Băneasa, judeţul Giurgiu 148148
3 Bolintin-Deal Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu 998458
4 Bucşani Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu 341172
5 Bucşani Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bucşani, satele Obedeni, Uieşti, Goleasca, Angheleşti, judeţul Giurgiu 153819
6 Bucşani Modernizare drum comunal DC 191 în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu 270795
7 Bucşani Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu 397433
8 Bulbucata Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu 213323
9 Bulbucata Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu 381530
10 Buturugeni Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu 237950
11 Buturugeni Modernizare drumuri de interes local în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu 633842
12 Călugăreni Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu şi Hulubeşti 26775
13 Călugăreni Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu 128612
14 Călugăreni Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu 340265
15 Clejani Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu 263289
16 Clejani Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu 823097
17 Colibaşi Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu 702128
18 Colibaşi Modernizare drumuri de interes local sat Colibaşi şi sat Cîmpurelu,  comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu 187902
19 Colibaşi Modernizare drum de interes local – DL 86/1 tronson III, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu 253921
20 Colibaşi Modernizare drumuri de exploatare, comuna Colibaşi, sat Colibaşi, judeţul Giurgiu 1132171
22 Comana Modernizare drumuri de interes local sat Vlad Ţepeş,  comuna Comana, judeţul Giurgiu 1021453
23 Comana Alimentare cu apă în sistem centralizat, satele Grădiştea şi Falaştoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu 500216
26 Crevedia Mare Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare 773242
27 Crevedia Mare Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu 404290
28 Daia Alimentare cu apă a localităţilor Daia şi Plopşoru 279460
30 Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă a satelor Palanca şi Stoeneşti, comuna Floreşti-Stoeneşti 40163
31 Floreşti-Stoeneşti Modernizare drumuri de interes local  comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu 715438
32 Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti-Stoeneşti 40163
33 Frăteşti Reabilitare DC 116 Frăteşti – Cetatea – Bălănoaia, comuna Frăteşti 182600
34 Frăteşti Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu 744171
36 Găiseni Alimentare cu apă în satele Cărpenişu, Găiseni şi Căscioarele, comuna Găiseni 862021
37 Găiseni Pod rutier peste râul Sabar, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu 37362
38 Găiseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, sat Găiseni şi Căscioarele, judeţul Giurgiu 704343
39 Găujani Modernizare drumuri comunale şi stradale în satele Cetăţuia, Găujani şi Pietrişu 556975
40 Ghimpaţi Modernizare drumuri de interes local sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu 232527
41 Ghimpaţi Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu 291983
42 Ghimpaţi Pod de drum de exploatare peste pârâul Câlniştea în localitatea Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu 294035
43 Ghimpaţi Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu 26775
44 Ghimpaţi Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu 300000
45 Gogoşari Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu 345121
46 Gostinari Construire pod rutier peste râul Argeş, km 51+290 în comuna Gostinari,  judeţul Giurgiu 33469
47 Gostinari Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu 326566
48 Gostinari Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari şi Mironeşti, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu 758853
49 Gostinu Sistem de captare , stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu 33469
50 Gostinu Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, judeţul Giurgiu 717905
51 Grădinari Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari, satele Tântava, Zorile şi Grădinari 668845
52 Greaca Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu 788645
54 Herăşti Modernizare străzi de interes local în comuna Herăşti 141426
55 Herăşti Modernizare drum de interes local în comuna Herăşti, judeţul Giurgiu DC 84 298250
56 Hotarele Alimentare cu apă în comuna Hotarele,  judeţul Giurgiu 232961
57 Hotarele Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu 815532
58 Iepureşti Alimentare cu apă în satele Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu 531537
60 Izvoarele Reabilitare DC 112 Radu Voda + Dimitrie Cantemir, 2,5 km 114595
61 Izvoarele Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului-Petru Rareş-Naipu 498910
62 Joiţa Alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, comuna Joiţa, judeţul Giurgiu 169719
64 Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu DJ 401 Herăşti – Hotarele km 36+000 – 38+374; 39+395 – 40+484: (3,563 km) 459763
65 Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km 2309705
67 Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart km 9+500 – 12+500, 13+000 – 21+000; 11 km 1000000
69 Letca Nouă Reţea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu 528573
70 Letca Nouă Modernizare drumuri de interes local în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu 435852
71 Malu Modernizare drumuri de interes local în comuna Malu, judeţul Giurgiu 33469
72 Mârşa Reabilitare sistem stradal în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu 661778
73 Mihai Bravu Alimentare cu apă a localităţii Mihai Bravu, judeţul Giurgiu 217934
74 Mihai Bravu Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu 836807
76 Mihăileşti Reabilitare străzi în satul Novaci, oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu 399729
77 Mihăileşti Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraş Mihăileşti, Judeţul Giurgiu 1462280
79 Ogrezeni Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni 974007
80 Oinacu Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu 113495
81 Oinacu Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu, cu satele Oinacu, Comasca şi Brăniştea 790199
82 Prundu Modernizare drumuri de interes local, sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu 2324910
84 Putineiu Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu 91541
85 Putineiu Modernizare drumuri de interes comunal în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu 418558
86 Răsuceni Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu 804716
87 Roata de jos Străzi principale în comuna Roata de jos, 17,502 KM 381170
89 Schitu Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, judeţul Giurgiu (DC 108) 177300
90 Schitu Sistem alimentară cu apă sat  Vlasin, comuna Schitu 328395
91 Schitu Modernizare drum de interes local în comuna Schitu cu satele Bila şi Cămineasca 33469
92 Singureni Modernizare drumuri comunale şi stradale în comuna Singureni, judeţul Giurgiu 383246
93 Stăneşti Modernizare drum comunal DC 118 în comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu 174586
94 Stoeneşti Modernizare drumuri comunale în comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu 510308
95 Stoeneşti Sistem de alimentare cu apă în comuna Stoeneşti 689539
96 Toporu Modernizarea structurii rutiere a părţii carosabile pentru străzile de interes local în comuna Toporu, judeţ Giurgiu 611395
97 Toporu Modernizare drum comunal DC 23 Toporu, Tomuleşti, comuna Toporu, judeţul Giurgiu 254033
99 Ulmi Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, Judeţul Giurgiu 839347
100 Ulmi Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu 40163
101 Ulmi Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu 478452
102 Valea Dragului Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Dragului 679122
103 Vărăşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu 40163
104 Vărăşti Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu 40163
106 Vânătorii Mici Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 1183150
108 Vedea Canalizare şi staţie de epurare în comuna Vedea, judeţul Giurgiu 460475
109 Vedea Modernizare străzi în comuna Vedea, judeţul Giurgiu 741062

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.