Astăzi, la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, a avut loc o conferinţă de presă on-line pentru lansarea proiectului „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”.

Beneficiarul lider este Consiliul Judeţean, iar partenerii sunt Crucea Roşie Română filiala Giurgiu, Crucea Roşie Bulgară, Universitatea din Ruse “Angel Kancev” şi Clusterul de business si inovatie din Ruse

Managerul de proiect, Despina Manea, a oferit toate informaţiile legate de acest proiect, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 -2020.

Acest proiect reprezintă o punte între instituţii şi oameni! Obiectivul general îl reprezintă creșterea capacității reactive și preventive în caz de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență”, a spus Despina Manea.

Astfel, prin proiect se urmăreşte creșterea gradului de conștientizare a publicului în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse , cu privire la riscurile de incendii și inundații forestiere prin activităţi de instruire și comunicare. Crucea Roşie Română si Crucea Roşie Bulgară vor achiziţiona echipamente specifice intervenţiilor la inundaţii şi vor desfaşura instruiri si activităţi de conştientizare pentru public.

Pentru a atinge acest obiectiv specific, se vor realiza următoarele activităţi:

• O instruire pentru formatori cu privire la pregătirea populaţiei pentru riscul la inundaţii; Pregătirea a formatorilor va fi organizată la Ruse, de Crucea Roșie Bulgară, pentru 16 persoane din Ruse și Giurgiu;

• Un seminar pentru prevenirea personalului implicat în gestionarea incendiilor și inundațiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse, organizat în Giurgiu, de Consiliul Judeţean Giurgiu, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii relevante in domeniu, din Giurgiu si Ruse;

• Desfăşurarea „Zilelor de informare” pentru incendii și inundații forestiere în zona Giurgiu – Ruse, timp de 3 zile, destinate elevilor, organizate de Crucea Roşie Română, Crucea Roşie Bulgară şi Clusterul de business si inovatie din Ruse, atât in Giurgiu, cât şi in Ruse.

• Pregătirea pentru inundații a populației din zona Ruse și Giurgiu (27 de sesiuni de instruire practică: 20 în Bulgaria și 7 în România), pentru elevi şi adulţi din comunitățile locale, organizate de Crucea Roşie Română şi Crucea Roşie Bulgară.

• Mese rotunde și conferințe – vor avea loc două mese rotunde și două conferințe în România şi Bulgaria. Vor fi invitate toate instituţiile cu atribuţii în situații de urgență din cele doua ţări. Se vor incheia patru parteneriate in domeniul situaţiilor de urgenţă.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere, prin dotarea centrului operativ al ISU Giurgiu cu echipamente moderne de intervenție: autospeciale de 20 t pentru transport apă dotate cu pompă (2 bucăţi), Cameră cu braț telescopic pentru căutare/salvare, Aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată în mască (4 bucăţi);

Totodată, pentru dezvoltarea unui mecanism comun pentru intervenții la incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse,

 se vor desfăşura următoarele activităţi:

• Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul intervenției împotriva incendiilor forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse (4 parteneriate).

• Elaborarea unui inventar complet bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, de către Universitatea din Ruse.

• Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse pentru a transpune într-o hartă GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendii forestiere;

• Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, activitate desfăşurată de Universitatea din Ruse

• Dezvoltarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse. Aceasta va fi realizată de Consiliul Judeţean Giurgiu pe baza studiilor dezvoltate de Universitatea din Ruse, în limba română și bulgară și va fi disponibil pentru Comitetul de Urgență din cele două țări și pentru toți partenerii.

Valoarea proiectului este de 994,135.10 euro, iar judeţului Giurgiu îi revin aproape 500.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.