Consilierii judeţeni giurgiuveni sunt convocaţi, vineri, 20 martie, în şedinţă extraordinară.
Sunt 18 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 14 februarie 2020 a Consiliului Județean
2. Proiect de hotărâre nr.26/12.03.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului Florian Velicu și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta
3. Proiect de hotărâre nr.12/05.03.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020
4. Proiect de hotărâre nr.20/09.03.2020 privind modificarea şi completarea Anexei nr.4.1 – Lista poziției globale „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole Buget 2020, la Hotărârea nr.3 din 14 februarie 2020 a Consiliului Județean
5. Proiect de hotărâre nr.13/05.03.2020 pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.133 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, în faza studiu de fezabilitate
6. Proiect de hotărâre nr.27/16.03.2020 privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre nr.14/05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2019-2020 și în semestrul I al anului școlar 2020-2021, precum și a numărului și cuantumului acestora
8. Proiect de hotărâre nr.25/11.03.2020 pentru utilizarea sumei de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de măsuri în privința prevenirii și limitării răspândirii îmbolnăvirilor cu coronavirus
9. Proiect de hotărâre nr.19/09.03.2020 privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”
10. Proiect de hotărâre nr.18/09.03.2020 privind acordarea unor sprijine financiare
11. Proiect de hotărâre nr.15/05.03.2020 pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
12. Proiect de hotărâre nr.16/05.03.2020 privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică
13. Proiect de hotărâre nr.17/05.03.2020 privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați
14. Proiect de hotărâre nr.21/10.03.2020 privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Casa Mea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
15. Proiect de hotărâre nr.22/10.03.2020 privind atribuirea denumirii de strada „Aleea Magnolia” pentru drumul de acces reprezentat de lotul nr.27, compus din teren în suprafaţă de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr.4157 a localităţii Bolintin-Deal, identificat cu numărul cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
16. Proiect de hotărâre nr.24/11.03.2020 privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului
17. Proiect de hotărâre nr.23/10.03.2020 privind aprobarea depunerii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a unei cereri de finanţare nerambursabilă pentru înființarea unui Centru de Zi în zona aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului Giurgiu , respectiv în comuna Hotarele în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de infrastructură socială”
18. Proiect de hotărâre nr.11/04.03.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

Reprezentanţii CJ Giurgiu transmit că, din cauza situaţiei actuale referitoare la COVID-19, în sala de sedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu nu este permisă prezenţa a mai mult de 50 de persoane.

Proiectele de hotărâre pot fi studiate AICI: http://www.cjgiurgiu.ro/…/giurgiu/cj/po…/AllByUNID/000012FA…

Sursă: pagina de Facebook a CJ Giurgiu

1 COMENTARIU

  1. […] Consilierii judeţeni giurgiuveni sunt convocaţi, vineri, 20 martie, în şedinţă extraordinară.Sunt 18 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, după cum urmează:1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 14 februarie 2020 a Consiliului Județean2. Proiect de hotărâre nr.26/12.03.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a […] Sursa: giurgiu-net.ro Articol sursa: Şedinţă la CJ Giurgiu! Vor intra în sală maximum 50 de persoane […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.