Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu va avea loc vineri, 30 august. Consilierii judeţeni vor dezbate şi vota 12 proiecte de hotărâre, unul fiind procesul verbal al întrunirii anterioare.

Iată care sunt celelalte puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2019
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30 iulie 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”,în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 412C Ogrezeni(DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.11 din 22 martie 2019, pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa de 256,29 mp la etajul II al mobilului situat în municipiul Giurgiu, Sos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației ,,COMBER”
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 2 al Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.96 din 28 aprilie 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumurile județene DJ 601D, DJ401B, DJ 412B şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe), punctul 2 – DJ 401B
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.