Reprezentanţii Administraţiei Parcului Natural Comana anunţă finalizarea implementării proiectului „Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) – LENA.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul LENA a fost finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională pentru Regiunea Dunării 2014 – 2020, Apelul 1, Axa prioritară 2 – Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale.

Perioada de desfășurare a început din data de 01.01.2017 și a durat, conform programrii, 30 de luni.

Pentru implementarea sa, au cooperat un număr de 13 parteneri din 7 state riverane Dunării: Bulgaria, Germania, Ungaria, România, Serbia, Slovenia şi Ucraina, fiind vizate un număr de 11 arii protejate – parcuri naționale, parcuri naturale și situri Natura 2000, conexe unor comunități rurale ce cumulează peste 0,5 milioane de locuitori.

„Partenerul lider de proiect a fost WWF Danube-Carpathian Programme – Bulgaria (LP), iar Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana a avut rol de partener de proiect nr. 8 (PP-08). Bugetul total al proiectului LENA, pentru toți cei 13 parteneri, a fost de peste 2,4 milioane de euro, din care fracția alocată administrației parcului, de 80600 euro. Principalul obiectiv al proiectul a fost acela de a consolida abordări comune și integrate și politici pentru conservarea și utilizarea durabilă a acestor arii protejate, evidențiind în același timp noi oportunități de realizare de venituri în sectorul economic bazat pe natură, cu maximizarea impactului acțiunilor la nivel regional. Obiectivele specifice, cu rol de a sprijini realizarea obiectivului principal anterior prezentat, au fost:

-generarea de cunoștințe și sprijinirea aplicării lor prin acțiuni pilot;

-dezvoltarea unor instrumente pentru utilizarea durabilă a resurselor în ariile protejate;

-îmbunătățirea politicilor și condițiilor-cadru aplicabile pentru utilizarea durabilă a resurselor în ariile protejate.

         Pentru a răspunde nevoilor și provocărilor locale identificate și totodată contribuind la punerea în aplicare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și a politicilor europene, expertiza partenerilor s-a exploatat în mod inovator, promovând dezvoltarea economică prietenoasă față de natură. Pe termen lung, prin rezultatele activităților desfășurate, s-au adus contribuții la consolidarea coeziunii și cooperării sociale și de mediu în regiunea Dunării, precum și asigurarea unui aport la îmbunătățirea calității vieții în beneficiul direct al comunităților rurale din zona de interes pentru proiect. Rezultatele generale, comune la nivel de la nivel proiect, sunt:

24 de interacțiuni de învățare;

5 acțiuni pilot;

4 instrumente scriptice de lucru;

1 document strategic.

         Conferința finală a partenerilor LENA a avut loc la București, în perioada 15-18 aprilie, la București, organizată de către WWF Romania, vizita de studiu fiind găzduită de Parcul Natural Comana. Pentru mai multe date despre proiect, se pot consulta adresele de internet:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena

https://www.facebook.com/lenadanube/

https://twitter.com/lenadanube

         În cadrul proiectului LENA, activitățile au fost organizate în șase pachete de lucru, administrația parcului contribuind la toate. Principalele realizări au fost:

Managementul de proiect;

Comunicarea și vizibilitatea proiectului – postere, broșuri, pliante, comunicate, conferințe;

Identificarea, cartarea și descrierea activității producătorilor agricoli și a operatorilor de turism din parc;

Realizarea “Studiului privind beneficiile sociale și de mediu realizate în Parcul Natural Comana prin implementarea proiectului Reconstrucția ecologică a Bălții Comana, jud. Giurgiu – acronim «REBACO», finanțat de UE în cadrul POS MEDIU”;

Inițierea programului de certificare locală și etichetare destinat agricultorilor din parc și produselor lor, program în cadrul căruia s-a realizat „PROCEDURA DE CERTIFICARE  a producătorilor și produselor agricole locale din Parcul Natural Comana, în vederea etichetării și promovării de către administrația parcului, ca produs cu valoare ecologică superioară”

Procedura de certificare s-a realizat în urma unei runde de 3 dezbateri publice cu factorii interesți, stabilind simplu, concis și accesibil, un set de condiții și criterii pe baza cărora producătorii agricoli locali pot fi selectați pentru certificare și promovare prin asociere directă cu numele și statutul parcului. Oricine poate aplica GRATUIT pentru certificare locală. Odată certificate, produsele lor sunt etichetate și promovate, recunoscute ca fiind obținute în zona protejată, de încredere din punct de vedere al respectării principiilor, durabilității, restricțiilor și valorilor parcului. Pâna in prezent au fost certificați din punct de vedere al provenientei produselor, șapte producători/ societăți agricole, respectiv trei producători de cereale, doi producători de legume și doi producători de miere;

Crearea unui logo reprezentativ pentru zona Parcului Natural Comana, pentru a deveni un marker util de etichetare pentru identitatea și recognoscibilitatea produselor și serviciilor locale certificate de parc. 

Etichetarea conform procedurii, presupune și dobândirea de către beneficiar a dreptului de utilizare a unui logo creat de Administrația Parcului Natural Comana, bazat pe sigla parcului, cu scopul de a asigura identitatea vizuală, și de a valoriza denumirea de origine. Modelul înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este cel de mai jos și se utilizează conform Manualului de identitate vizuală din procedură.

Organizarea alături de CJ Giurgiu, a Cursului de pregătire și specializare a „Ghizilor dunăreni”  – 25 de participanți

Colectarea și furnizarea de date pentru utilizarea în cadrul pachetului de Politici comune pentru natură”, este precizat în comunicatul de presă al Administraţiei Parcului Natural Comana.

Sursă foto: Radio România Internaţional

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.