Consilierii judeţeni giurgiuveni se vor reuni vineri, 22 martie, în şedinţă ordinară. Sunt 23 de proiecte pe ordinea de zi, după cum urmează(cu excepţia procesului verbal al şedinţei anterioare):

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrache Silvian, membru al Partidului Social Democrat
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.26 din 22 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
 5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  depunerii  unei cereri de finanțare nerambursabilă  denumită”O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități”(2 locuințe protejate și 1 Centru de zi, com.Malu),  în cadrul  Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
 6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă denumită”Speranță pentru Viitor”(4 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Izvoarele),în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
 7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumită”Un Pas Înainte” (3 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com.Hotarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita ”Centru de Criză pentru Adulți cu Dizabilități Slobozia” (1 Centru Criză), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şilocuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita ”Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava” (1 Centru de zi), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şilocuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu -Vieru- Putineiu – Gogoșari”, cod SMIS 125290,  în cadrul Programului Operațional Reginal 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP”şi a cheltuielilor legate de proiect
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al DirecţieiJudeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control TraficGiurgiu
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţieitehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţieitehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE DJ 401A, BOLINTIN VALE – PALANCA , KM 46+765 – 50+000; 3,235 KM” în faza Proiect tehnic de execuție
 16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.32 din 09 februarie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin – Vale a terenului în suprafață de 34215 mp, aferent Spitalului Orășenesc Bolintin – Vale situat în Comuna Bolintin – Deal
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și inițierea demersurilor pentru transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Comunei Bolintin Deal a lotului nr. 27 – teren în suprafață de 2786 mp, situat în Comuna Bolintin Deal
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al Județului Giurgiu și desființarea clădirii C21 din cadrulSpitaluluiJudețean de urgență Giurgiu
 19. Proiect de hotărâre privind modificareaAnexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.141 din 21 octombrie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe situate în incinta Consiliului Județean Giurgiu din str. București, nr.10, et.III, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Sindicatului ,,Pentru Dreptate și Echilibru Social”
 20. Proiect de hotărâre privind încetareaaplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 148 din 31 octombrie 2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață de 2 mp fiecare, în locații având destinația de căi de acces, intrări, holuri, săli de așteptare și alte asemenea situate în incinta imobilelor aflate în domeniul public și privat al județului Giurgiu, Sindicatului ”Pentru Dreptate și Echilibru Social”
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  Acordului de cooperare în cadrul  proiectului „GRADe – Sistem de management integrat şi de prevenire a riscurilor  în comunităţile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigura şj dezvoltată” , cod eMS ROBG-126
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul  judeţean DJ 412C  şiobiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.