PREZENTAREA PROIECTULUI DE BUGET PENTRU 2019

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT PROPUS DE GUVERNUL ROMANIEI

8 FEBRUARIE 2019m

 • Bugetul este fundamentat pe o ceștere economică de 5,5%, o valoare a PIB de 1.022,5 miliarde de lei, fiind pentru prima dată când valoarea PIB-ului depășește 1000 de miliarde de lei.
 • De asemenea, câștigul salarial brut este de 5.163 iar numărul de salariaţi din economie va ajunge la 5,282 milioane

 • În primii 3 ani de Guvernare ai actualei majorităţi parlamentare Produsul intern brut va creşte cu peste 33%
 • Deficitul bugetar se va reduce în 2019 la 2,55% din PIB, în limitele stabilite prin Tratatul de la Maastricht.
 • Salariul mediu net va fi de 3080 de lei cu peste 50% mai mare față de anul 2016.
 • Este foarte important de precizat faptul că Bugetul de pensii este în acest an pe excedent ca urmare a politicilor Guvernului României, cu 0,2% din PIB. Măsura trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat a adus beneficii în economie.
 • Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârșitul anului 2018 este de  34,5  % din PIB, iar pe termen mediu (2019 – 2022) se va situa sub 40,0% din PIB.
 • Perspectiva de creştere moderată  a datoriei guvernamentale pe termen mediu şi de menținere la un nivel stabil și sustenabil se datorează creşterii economice şi unor deficite bugetare calculate conform metodologiei UE de până la 3,0 % din PIB, în perioada 2019-2022.
 • Potrivit Comunicatului Eurostat din luna ianuarie 2019, la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene, la sfârşitul trimestrului al III-lea 2018 , România (33,9%) s-a situat pe locul 4 între statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare după Estonia (8,0%), Luxemburg (21,7%), Bulgaria (23,1%) și pe aceeași poziție cu Republica Cehă (33,9%), sub media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 19) (86,1% din PIB), dar şi sub media datoriei guvernamentale pentru UE28 (80,8% din PIB).
 • Veniturile sunt de 342,7 miliarde de lei,  cu 53,1% mai mari față de 2016. Iar pentru a asigura veniturile bugetare avem în vedere:

îmbunătățirea colectării ANAF cu 6 mld. Lei

 • Bugetul pentru 2019 asigură finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public, și a susținerii politicilor de stimulare economică, măsuri asumate prin Programul de Guvernare.
 • Pentru îndeplinirea Obiectivelor din Programul de Guvernare cheltuielile totale sunt de 368, 8 miliarde de lei.
 • Cele mai importante sunt:
 • Cu Asistenţa socială 107, 6 miliarde de lei
 • Cheltuieli de personal – 102,5 miliarde de lei
 • Investiţii – 49,65 milarde de lei
 • Cheltuieli cu bunurile şi serviciile – 46,5 miliarde de lei
 • Proiecte cu finanţare din fonsuri europene – 38,1 miliarde de lei
 • continuarea aplicării etapizate a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv majorarea de la 1 ianuarie 2019 a salariilor de bază cu 1/4 din diferența pentru perioada 2018-2022;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.080 lei cu 10% mai mult faţă de 2018;
 • acordarea, in perioada 2019 – 2020, de vouchere de vacanță în limita a 1450 lei/angajat;
 • acordarea, în perioada 2019 – 2020, a indemnizaţiei de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 în echivalentul a două salarii minime pe economie, respectiv 4160 de lei;
 • începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei;
 • începând cu 1 septembrie 2019, indemnizația socială pentru pensionari garantată se majorează cu 10%, respectiv de la 640 lei la 704 lei;
 • Bugetul este echilibrat și concentrat atât pe susținerea politicilor sociale, cât și pe sprijinirea politicilor de dezvoltare.
 • În sănătate, ne dorim ca românii să beneficieze de servicii medicale cu o calitate comparabilă cu orice țară Europeană. Cheltuielile pentru sănătate ale Ministerului Sănătății și ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din care s-au dedus sumele care se transferă din bugetul ministerului în bugetul Fondului, prezintă o creștere cu 6 miliarde lei.
 • Celui de al doilea domeniu prioritar, Educația, alocăm cu 9,8 miliarde de lei mai mult decât în 2018.
 • Mai mult decât atât, vom dedica anul 2019 investițiilor. Acest domeniu va primi în plus 15,4 miliarde faţă de anul trecut din care 6 miliarde vor merge la Transporturi

Consilii judeţene

la Consiliile Județene – 450 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018, cu un plafon maxim de 275 milioane de lei

la primăriile de municipii (cu excepția Municipiului București) 60% din impozitul pe venit cu plafon minim de 12 milioane de lei, cu 7 milliarde de lei în plus faţă de anul trecut

–        la primăriile de orașe – 60% din impozitul pe venit cu plafon minim de 6 milioane de lei cu 3 milioane de lei mai mare decât în anul 2018

–        la primăriile de comune – 1000 lei/locuitor comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018, cu un plafon minim de 2 milioane de lei cu 1 milion mai mult decât în anul 2018

la Primăria Municipiului București – 49% din impozitul pe venit colectat la nivelul capitalei. Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcționare se repartizează la primăriile de sector proporțional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector

la Sectoarele Municipiul București – minim 1.250 lei/locuitor.

 Echilibrarea bugetelor locale

 • Prin echilibrarea bugetelor locale se repartizează 7,5% din Impozitul pe venit în mod egal la Consiliile județene pentru finanțarea bugetelor de funcționare ale comunelor și pentru cofinanțarea proiectelor locale, iar 17,5% din Impozitul pe venit se repartizează tuturor UAT-urilor pentru asigurarea bugetelor de funcționare. Dacă nu sunt suficiente se alocă sume defalcate de TVA pentru echilibrare.
 • Cheltuieli descentralizate
 •  Centre persoane cu handicap
 • Centre pentru protecția copilului
 •  Indemnizații pentru însoțitorii persoanelor cu handicap
 • Dacă sumele rămase după plata cheltuielilor sociale sunt
 • mai mici decât bugetul din 2018, acestea se completează din
 • sumele defalcate de TVA pentru echilibrare
 • Total: 6,1 mld. lei pentru acoperirea
 • Totalul acestor cheltuieli este de 6,3 miliarde iar pentru acoperirea acestor sume se alocă din TVA 11,4 miliarde .
 • Finanțarea serviciilor sociale destinate protecției copiilor și persoanelor cu handicap din centrele publice, dar și indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap se asigură, încă de la începutul anilor 2000, din bugetele autorităților administrațiilor publice locale și județene, cărora li se adaugă, după caz, sume provenite din cotele defalcate de TVA, de la bugetul de stat.
 • Potrivit proiectului bugetului de stat pentru anul 2019, sumele provenite din cotele defalcate de TVA nu se mai regăsesc în vechile anexe, ci se asigură din sumele de echilibrare, care se acordă tot de la bugetul de stat, prin cedarea a 100% din impozitul pe venit, către autoritățile locale și județene. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform mecanismului de mai sus, sunt de aproximativ 11,4 miliarde de lei.
 • Ministerul Muncii, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile județene, va asigura, în continuare, plata indemnizațiilor și prestațiilor lunare ale persoanelor cu handicap, fie ele adulte sau minore, a alocațiilor de plasament, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor de creștere a copilului, a stimulentului de reinserție, a indemnizațiilor și alocațiilor pentru persoanele cu HIV/SIDA.
 • Articolul 6 –alin (20) – Autoritățile administrației publice locale asigură cu prioritate plata cheltuielilor prevăzute la art.5 alin(7) – În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art.20 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art.40 alin.(1) și art.51 alin.(10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.