Consiliul Judeţean Giurgiu anunţă publicul interesat referitor la obţinerea unei finanţări din fonduri europene pentru Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu.

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 

 

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU va implementa activitățile proiectului în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice din București.

 

Totodată, în vederea obținerii unui grad ridicat de performanță și valori adăugate a activităților propuse, U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU va beneficia de sprijinul tehnico-logistic din partea unei instituții relevante pentru obiectivul proiectului și domeniul de aplicabilitate, respectiv Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.

 

Proiectul răspunde problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţa metodologică a 9 unităţi administrativ teritoriale de la nivel de comună din judeţ, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.

Proiectul este inovativ pentru că propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unităţi adminstrativ teritoriale în atingerea standardelor SNA, pe o scală de la 1-10. Indicele odată testat în judeţul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura în mod obiectiv rezultatele eforturilor anti-corupţie. Inovativă este şi abordarea inclusivă, în care nu doar CONSILIUL JUDEȚEAN Giurgiu este implicat, ci şi mediul de integritate de la nivelul judeţului. Nu în ultimul rând, caracterul inovativ constă în certificarea sistemului de prevenire a corupţiei pe baza standardului ISO37001.

Scopul proiectului:Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

  1. Prevenirea și combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului;
  2. Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativ-teritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;
  3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei,

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei.

 

Durata proiectului este de 15 luni,în perioada 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.