Director în cadrul Direcţiei de Achiziţii Publice a Consiliului Judeţean Giurgiu, Lidia Pană, a prezentat presei locale, joi, 13 iulie, o informare privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în programul de investiţii şi în programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, în perioada iunie 2016-iulie 2017.

Astfel, referitor la obiectivele de investiţii finanţate şi propuse la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, s-a continuat execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii pentru care au fost semnate contracte de finanţare cu Ministerul Dezvoltării în anul 2015, respectiv la următoarele obiective:

reabilitare şi modernizare Drum Judeţean 412 C, Uieşti-Goleasca-DJ 601, stadiu fizic realizat 62%. În acest moment, lucrările sunt în desfăşurare. Pentru finalizarea contractului mai sunt de executat şanţuri la DJ 412 C, podeţe la drumurile laterale, precum şi lucrări de reabilitare la podul amplasat peste Râul Dâmbovnic, pe DJ 412 C, la Goleasca

Reabilitare traseu rutier DJ 401 Hereşti-Hotarele, stadiu fizic realizat 100%. Execuţia lucrărilor a fost finalizată la sfârşitul lunii iunie, în cursul acestei luni urmând a se organiza recepţia la terminarea lucrărilor

Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart, stadiu fizic realizat 40%. La acest moment, lucrările sunt în desfăşurare şi constau în refacerea sistemului rutier şi execuţia de şanţuri şi rigole.

S-au transmis la Ministerul Dezvoltării 13 solicitări de finanţare de la bugetul de stat, prin PNDL, în sumă de 139.743.270 lei pentru următoarele obiective de investiţii:

-Reabilitare şi modernizare DJ 506 A, limită judeţ Teleorman-Toporu(DJ 503)

-Reabilitare DJ 413, DJ 603- Halta CFR Mihai Bravu-DN 41

-Modernizare DJ 503 A, Halta CFR Onceşti- Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ Teleorman

-Modernizare DJ 507, Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu

-Modernizare DJ 412 C, Ogrezeni(DJ412A)-Podişoru-Bucşani-Obedeni-Uieşti-Goleasca-Dj 601

-Reabilitare DJ 401 A, Bolintin Vale-Palanca

-Reabilitare DJ 412 A, Ogrezeni-Malu Spart

-Modernizare DJ 412 Prundu(DN 41)-Colibaşi

-Modernizare DJ 151 E Limită judeţ Dâmboviţa-Trestieni

-Modernizare DJ 601 D, Letca Veche-limită judeţ Teleorman

-Modernizare DJ 412 D, Bucşani(DN 61)-Malu Spart(DN 601)

-Reabilitare şi modernizare DJ 611, Roata de Jos, Sadina, Cartojani-limită judeţ Teleorman

-Modernizare DC 121-Slobozia(DN 5C)-DJ 504.

Referitor la obiectivele de investiţii finanţate din bugetul propriu al judeţului Giurgiu, Pană a spus că au fost finalizate şi recepţionate următoarele lucrări:

-Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu”- lucrare recepţionată în luna octombrie 2016. Lucrările au constat în refacerea izolaţiilor de la acoperiş, consolidare perete foaier, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea instalaţiei termice şi electrice, reamenajarea sălii mari- dotarea cu scaune, mochetă, cortină, scenă, refacere izolaţie acustică pereţi, înlocuire instalaţii termice, montare centrală termică pe gaz, instalaţie de ventilaţie-defumare, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu.

-Reabilitarea clădirii Bibliotecii Judeţene- lucrare recepţionată în martie 2017. Lucrările au constat în consolidarea structurală a clădirii, realizarea de reparaţii la nivelul subsolului, refacerea finisajelor interioare şi exterioare, refacerea tencuielilor exterioare şi a elementelor de decoraţie afectate de intervenţiile de reabilitare, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare cu tâmplărie din lemn, cu păstrarea materialelor şi geometriei iniţiale, înlocuirea instalaţiilor termice, electrice şi sanitare.

-Reabilitare clădire spital vechi- lucrare recepţionată în mai 2017. Lucrările au constat în: înlocuire instalaţii termice, electrice şi sanitare, consolidare clădire, înlocuire acoperiş, finisaje exterioare.

Lidia Pană a prezentat şi contractele de lucrări care, în acest moment, sunt în derulare:

-Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari-Giurgiu, compus din DJ 504 A Gogoşari-Drăghiceanu-Izvoru-Dj 504 şi DJ 504 Giurgiu-Vieru, rest de executat

-Lucrări de reparaţii pentru instalaţii de alimentare cu energie electrică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

-Lucrări de amenajare platformă parcare pentru Serviciul de Ambulanţă Giurgiu

-Lucrări de reparaţii generale şi renovare demisol, etaj 1 şi etaj 3 din imobilul situat în B-dul Mihai Viteazul, n.r. 4, Giurgiu, în vederea asigurării de spaţii pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Giurgiu

Referitor la lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene cuprinse, menţionăm următoarele: – au fost executate lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară, precum şi de întreţinere periodică a drumurilor publice, astfel:

Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 401 la Dobreni- lucrare recepţionată în octombrie 2016

Covor bituminos DJ 601 A Cosoba, lucrare recepţionată în august 2016

Pentru execuţia lucrării „Asigurarea scurgerii apelor DJ 412 Colibaşi-Câmpurelu-Vărăşti” a fost încheiat în luna martie 2017 şi un contract de asociere între judeţului Giurgiu şi comuna Colibaşi.

La acest moment, procedura de atribuire a contractului de lucrări se află în faza de evaluare a ofertelor.

De asemenea, au fost încheiate şi derulate contracte de asociere cu consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află drumurile judeţene, având ca obiect prestarea serviciului de deszăpezire.

 

Citiţi mai multe AICI: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323678461410156&id=100013040142107

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.