Consiliul Județean Giurgiu demara, în 2010, privatizarea Uzinei Termoelectrica Giurgiu SA- singurul furnizor de energie termică pentru municipiu și care, la acea dată, avea de încasat de la populație datorii uriașe, dar și multe restanțe de plătit. Într-un cuvânt, societatea se afla într-o situație financiară dificilă, mai exact era în executare silită de către ANAF.

După o încercare anterioară eșuată în 2008, președintele Consiliului Județean(CJ), Dumitru Beianu, a „reușit„ privatizarea Uzinei Termoelectrica, doi ani mai târziu, cu rușii de la Global International 2000 SA. Procesul de privatizare a devenit o adevărată epopee care ar fi văduvit bugetul județului cu peste 147 de miliarde de lei vechi și care se pare că ar fi sfârșit într-un dosar penal la DNA. Cercetările în acest caz au început în 2014 și principalul vizat se pare că este chiar fostul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, împuternicit de CJ să negocieze și să semneze contractul cu rușii de la Global.

Întregul proces de privatizare a lăsat numeroase semne de întrebare privind derularea contractului, din cauza nenumăratelor acte adiționale adăugate contractului inițial și care creează nebuloase în privința sumelor care ar fi trebuit plătite de cumpărător către Consiliul Județean. Sunt întrebări la care, până acum, cel implicat direct, Dumitru Beianu, n-a oferit un răspuns concret.

Veți vedea, urmărind etapele procesului menționat, care sunt întrebările generate de neconcordanțele descoperite urmărind derularea contractului.

Așa cum am menționat, la momentul în care s-a decis privatizarea Uzina Termoelectrica Giurgiu, societatea era în executare silită de către ANAF. Pentru a nu se bloca activitatea furnizorului de energie termică, s-a hotărât și aprobat de către Consiliul Judeţean Giurgiu, prin HCJ nr. 92/28.04.2010, achiziţionarea activelor destinate exclusiv activităţii de producere şi furnizare a energiei termice, urmând ca, după achiziţionarea acestora, să fie trecute din domeniul privat în domeniul public al judeţului Giurgiu.

Astfel, activele nu mai puteau constitui și forma obiectul unui act de executare silită fiind exceptate de la aceasta.

În aceeași HCJ s-a stabilit ca sursa de finanţare să se facă din bugetul propriu al judeţului cu(atenție!) suma ce urmează să se încaseze de pe valorificarea acţiunilor ce urmează să se vândă cu ocazia privatizării SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA.

Pe 31 mai 2010, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.125/2010 s-a aprobat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni ale SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA către Global International 2000 SA pentru care preţul de cumpărare a fost de 21.724.622,69 lei.

Conform contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul SC Global International 2000 SA se obliga să plătească preţul de achiziţie în trei tranşe, urmând ca din preţul total de cumpărare să se scadă garanţia de participare în sumă de 1.086.231,13 lei, reprezentând 5% din preţul de cumpărare.

Astfel, prima rată, în procent de 38%, reprezentând 8.255.356,62 de lei, trebuia să fie plătită în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transferului dreptului de proprietate, iar celelalte două tranşe, fiind în procent de 57%, însumând 12.383.034,94 lei, astfel:

 

-suma de 6.517.386,81 lei se va achita în termen de 10 zile lucrătoare după ce se va semna procesul verbal de recepţie la punerea în funcţiune a activelor selectate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie 2010.

-suma de 5.865.648,13 lei la un an după achitarea sumei menţionate mai sus, respectiv până cel târziu 02 decembrie 2011.

 

De reținut este suma ce reprezintă garanția pentru că s-ar părea că a fost singura plătită din întreaga obligație din contract.

 

Consiliul Județean cumpără Centrala Termică de la SCUT

În același an, pe 10 octombrie, Consiliul Judeţean Giurgiu aproba prin HCJ nr. 254/2010 raportul procedurii de achiziţie de la Uzina Termoelectrica Giurgiu a Centralei Termice Giurgiu- terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuirea energiei termice.

Este un prim mare semn de întrebare. De ce decide CJ Giurgiu să cumpere CET-ul de la SCUT, când se aprobase deja contractul de vânzare/cumpărare al activelor de către Global și prin care rușii se obligau să asigure furnizarea încălzirii? Și apoi, de ce nu a fost demarată procedura de cumpărare a CET de către CJ Giurgiu fără să fie nevoie de o privatizare?

Un semn de întrebare este și cel legat de faptul că banii pentru Centrală, adică 147 de miliarde de lei vechi -din BUGETUL JUDEȚULUI- nu ar fi fost virați în conturile Uzinei, ci… în conturile Global International.

În tot acest timp, Global mai avea de plătit către CJ Giurgiu peste 20 milioane de lei.

Și, tot în acest timp, a început o adevărată sarabandă a actelor adiționale, care face greu de urmărit traseul banilor ce trebuiau să intre în bugetul județului Giurgiu din vânzarea Uzinei Termoelectrica.

 Global International cere în avalanșă termene noi pentru plata banilor

Primul act adițional a fost aprobat pe 24 noiembrie 2010, de către Consiliul Judeţean Giurgiu prin HCJ nr. 266/2010 și viza schimbarea modalității de plată cu următoare reconfigurare:

-Suma de 20.588.391 de lei, reprezentând 95% din preţul de cumpărare se va achita în două tranşe, prima în sumă de 14.772.743,43 lei se va achita până la 31.03.2011, iar cea de-a doua tranşă, în sumă de 5.865.648,13 lei până pe data de 02.12.2011.

*Atenție! Prima tranșă are aproape aceeași valoare cu suma plătită de Consiliul Județean pentru CET? Adică, CJ a dat banii Global ca rușii să aibă suma necesară achitării primei tranșe? Și dacă e așa, ce s-a întâmplat cu banii? Pentru că:

La doar o lună după ce Global International obținuse amânarea plăților, acesta solicită încă o amânare. Consiliul Județean Giurgiu(prin HCJ nr. 314/2010) aproba, astfel, al doilea act adițional care modifica din nou termenul convenit de părţi pentru realizarea vânzării Activelor Selectate, termenul fiind stabilit la 10 zile lucrătoare de la data la care societatea a încheiat procesul verbal de recepţie la punerea în funcţiune a Activelor Selectate, dar nu mai târziu de data de 04 martie 2011.

Cu trei zile înainte de expirarea datei de achitare convenite la eșalonarea anterioară, cumpărătorul vine cu o nouă solicitare de amânare a plății, aprobată pe 1 martie de Consiliul Județean Giurgiu prin HCJ nr.33/2011. Acesta stabilește ca dată limită de plată 1 iunie 2011.

La jumătatea lunii aprilie 2011, Consiliul Judeţean Giurgiu a aprobat prin HCJ nr. 92/2011 actul adiţional nr.4 la Contractul inițial, în sensul că se modifică data de plată a primei tranşe, aşa cum a fost stabilită iniţial prin HCJ nr. 266/2010,  de la 31 martie 2011 la 31 mai 2011.

Pe 30 noiembrie ajungem deja la cel de-al 5-lea act adițional adoptat de CJ Giurgiu prin HCJ 323/2011, în sensul că tranşa a doua, în sumă de 5.865.648,13 lei, pe care trebuia să o achite Global până la 02.12.2011 s-a modificat la data de 31.05.2012.

Alt semn de întrebare: cum a dispărut în obligaţia cumpărătorului prima tranşă în sumă de 14.772.773,43 de lei care trebuia achitată până la 31 mai 2011?

Pe site-ul Consiliului Județean Giurgiu, arhiva Hotărârilor adoptate în 2011 se oprește la HCJ 272 din 29.09. 2011.

Sursele noastre ne-au precizat, însă, că suma de peste 14 milioane de lei ar reprezenta unul dintre motivele cercetării DNA.

 

Recapitulând, avem așa: preţul de cumpărare al SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA a fost de peste 21 de milioane de lei din care s-a scăzut garanţia de participare în sumă de peste 1 milion de lei, fiind reţinută ca o primă plată. A rămas ca diferenţă suma de 20.588.391,56 lei pe care SC Global International 2000 SA trebuia să o achite, dar ulterior au apărut unele modificări, în sensul că unele dintre activele(Centrala Termică) vândute de Consiliul Judeţean către SC Global au fost răscumpărate pentru suma de 14.722.743,43 lei pe care Consiliul Judeţean Giurgiu a plătit-o către SC Global International 2000 SA.

 

Se observă că din preţul total de cumpărare al SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA singura plată sigură pare a fi doar garanţia de 1.086.231,13 lei(circa 247.000 de euro).

 Păsuirea SC Global de la plata celei de-a doua tranșe a fost continuată și de următorul președinte al Consiliului Județean, prin alte acte adiționale la contractul inițial, deși, între timp, societatea a intrat în insolvență(dosarul nr. 22144/3/2012).

De-a lungul vremii, fostul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, a fost întrebat despre această privatizare, dar de fiecare dată a fost evaziv și, fără să răspundă punctual, a declarat doar că nu are nimic să își reproșeze și că totul a fost făcut în deplină legalitate.

Cu toate astea, rămân multe întrebări fără răspuns, poate cele mai importante dintre ele fiind:

 

  1. De ce a mai fost nevoie să fie cumpărată Centrala Termică de la SCUT de Consiliul Județean Giurgiu cu suma de peste 147 de miliarde de lei vechi?
  2. De ce s-au plătit banii, dacă s-au plătit către Global International care avea, la rândul său, restanță la plata cumpărării activelor SCUT, și nu s-au compensat plățile?
  3. De ce a fost continuat procesul de privatizare și nu a fost reziliat contractul când au apărut problemele financiare ale cumpărătorului? Aceasta, având în vedere că Global a și cerut o primă amânare a plății la nici șase luni de la semnarea contractului de vânzare a acțiunilor SCUT.

 

După ce că n-a plătit decât garanția obligatorie de altfel pentru semnarea contractului, se pare că Global International a beneficiat și de sumele încasate din răscumpărare și din vânzarea fierului vechi rezultat din dezmembrarea cazanelor și a altor bunuri ce nu mai erau funcționale și se aflau în curtea CET Giurgiu.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.