Suplimentarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare de azi a Consiliului Judeţean Giurgiu a cuprins şi un proiect ceva mai „fierbinte” decât celelalte şi care a vizat reorganizarea aparatului de specialitate al instituţiei.

Preşedintele Marian Mina a precizat că reorganizarea nu presupune demiterea vreunui angajat.

„Nimeni nu e dat afară, ci este doar o reorganizare a aparatului propriu!”, a spus Mina.

Conform expunerii de motive ce însoţeşte proiectul de hotărâre, printre principalele modificări se numără:

-Direcția juridică și administrație publică locală se reorganizează în Direcția juridică și achiziții publice, cu preluarea activității de achiziții publice, fără modificarea atribuțiilor cu mai mult de 50%

Compartimentul juridic,contencios-administrativ, contracte și Arhivă se reorganizează în Compartimentul juridic, contracte,cancelarie consiliu și arhivă și se compune din 13 funcții publice de execuție

Compartimentul coordonarea activității consiliilor locale, editarea monitorului oficial al județului, secretariat executiv ATOP, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, registratură și relații cu publicul se reorganizează în Compartimentul editarea monitorului oficial al județului, secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul, cu 6 funcții publice de execuție

Direcția achiziții și investiții publice se desființează și celor 2 posturi de conducere ocupate li se vor aplica prevederile art. 99  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Compartimentul achiziții publice trece la Direcția juridică și achiziții publice, cu un număr de 7 funcții publice de execuție

Serviciul tehnic investiții se reorganizează la nivel de Compartiment  și va trece în cadrul Direcției economice și investiții

Direcția economică, patrimoniu, logistică și situații de urgență se reorganizează în Direcția economică și investiții, ce va prelua activitatea de investiții

Serviciul buget, finanțe și contabilitate alcătuit din o funcție publică de conducere de șef serviciu ocupată și 10 funcții publice de execuție

Compartimentul managementul resurselor umane și salarizare se reorganizează în 2 compartimente: Compartimentul salarizare în cadrul Direcției economice și investiții și Compartimentul resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură cu activitatea de resurse umane

Serviciul tehnic-investiții se reorganizează în Compartimentul investiții cu 9 funcții publice de execuție

Compartimentul programe, investiții în infrastructura locală, structură nou inființată, cu  6 posturi preluate în regim contractual

Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor, nou înființată, condusă de un director executiv, funcție publică de conducere  vacantă

Compartimentul managementul spitalelor trece de la Direcția economică, patrimoniu, logistică și situații de urgență la Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor și este format din 4 funcții publice de execuție

Compartimentul gestiunea patrimoniului trece de la Direcția economică, patrimoniu, logistică și situații de urgență la Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor

Compartimentul securitate și sănătate în muncă, situații de urgență trece de la Direcția economică, patrimoniu, logistică și situații de urgență la Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și gestiunea localităților se redenumește în Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

Serviciul Centrul de afaceri transfrontalier se reorganizează la nivel de Compartiment Centrul de afaceri transfrontalier cu 5 posturi de natură contractuală, iar funcția de conducere contractuală de șef serviciu se desființează

Direcția cooperare interregională, strategii și proiecte se reorganizează la nivel de compartimente distincte

Compartimentul strategii, dezvoltare și tehnologia informației se va reorganiza în Compartimentul dezvoltare regională alcătuit din 9 funcții publice de execuție

Compartimentul management proiecte, cooperare interregională și parteneriate se reorganizează în Compartimentul Programe si proiecte europene cu 12 funcții publice de execuție

De asemenea, mai multe posturi de director executiv sunt desfiinţate:

-Se desființează funcția publică de conducere de director executiv ocupată de doamna Pană Lidia și i se vor aplica prevederile art. 99  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-Se desființează funcția publică de conducere de director executiv adjunct ocupată de domnul Țone Cristian și i se vor aplica prevederile art. 99  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Funcția publică de conducere de șef serviciu ocupată de doamna Peicea Monica se desființează și i se vor aplica prevederile art. 99   din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-Funcția publică de conducere de director executiv adjunct ocupată de domnul Paraschivescu Traian, ce avea în subordine activitatea de patrimoniu, managementul spitalelor și activitatea de securitate şi sănătate în muncă, se desființează urmare a modificării atribuțiilor cu mai mult de 50%, cu respectarea art. 99  din Legea nr. 188/1999 privind  Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Se desființează funcția publică de conducere de director executiv ocupată de domnul Mardale Nicu căruia i se vor aplica prevederile art. 99   din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și funcția publică de conducere de director executiv adjunct ocupată de doamna Eftimiu Miruna la care se vor aplica prevederile art. 99   din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.