Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranţă Rutieră, au identificat până în prezent, un număr de 116 rable abandonate pe spațiul public, marea majoritate a proprietarilor conformându-se somaţiilor primite şi transportându-le în spaţii private sau la centrele de colectare a deşeurilor. Propietarilor somaţi, care, în schimb, doar au mutat autovehiculele dintr-un loc în altul, păstrandu-le pe domeniul public, li se aduce la cunoştinţă faptul că Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu, va efectua noi verificări în vederea aplicării prevederilor legale.

„Propietarii sau, după caz, deţinătorii legali ai autovehiculelor respective, au fost înştiinţaţi, prin afişarea somaţiei pe caroserie, solicitându-li-se ridicarea acestora de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu, în termen de 5, respeciv 10 zile. Totodată, s-au făcut publice caracateristicile tehnice ale autovehiculelor, precum şi locul unde au fost identificate, prin afişarea listei cuprinzând descrierea acestora, într-un loc special amenajat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu şi s-a adus la cunoştinţă publică, prin anunţ publicat într-un cotidian local.

Urmare a acestor demersuri şi în conformitate cu art. 4, alin. 2 din Legea 421/2002 şi art. 12 din Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu, au fost emise de către primarul municipiului Giurgiu, dispoziţii de ridicare, proprietarilor ce nu s-au conformat somaţiilor primite.

Agenții constatatori din cadrul Poliţiei Locale Giurgiu, împreună cu reprezentantul S.C. Întreţinere Peisagistică a Spaţiilor Verzi S.A. – societate delegată prin Hotărarea de Consiliul Local nr. 283/2015, în ceea ce priveşte gestiunea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stapân sau abandonate pe domeniul public şi privat al municipiului Giurgiu, au procedat la ridicarea a șase autoturisme şi predarea acestora la centrul de depozitare, amenajat de administraţia publică locală.

Poliţia locală face cunoscut faptul că, în conformitate cu art 7, din Legea nr. 421/2002, restituirea vehiculului către deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada: calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia; achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege; achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului; plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări, dar şi a plăţii amenzii pentru nerespectarea termenului somaţiei prevăzute de art. 9, din acelaşi act normativ. Odată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.

Scopul acestei acţiuni este ca partea carosabilă şi parcările intravilane să nu mai fie sufocate de aceste vehicule, iar estetica oraşului să nu aibă de suferit.” se mai precizează în comunicatul Poliției Locale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.