Judecătoria Sectorului 2 a hotărât că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei trebuie să aibă la baza întocmirii sale mijloace de probă temeinice în ceea ce priveşte vinovăţia petentului în săvârşirea faptei, menţiunile agentului constatator inserate în actul sancţionator neputând singure servi drept temei pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale în absenţa altor mijloace de probă. În speţă, instanţa a reţinut că se impune în mod necesar respectarea garanţiilor specifice recunoscute persoanei acuzate, între care şi a prezumţiei de nevinovăţie a petentului (garantată de art. 6 § 2 din CEDO – s.n.), ce priveşte şi aspectul probaţiunii în cadrul soluţionării unei plângeri contravenţionale, care fără îndoială profită persoanei acuzate şi incumbă intimatei. Sub acest aspect, s-a subliniat că, în cauză, menţiunile procesului-verbal de contravenţie nu sunt susţinute de un probatoriu aferent cu privire la existenţa faptei contravenţionale, săvârşirea faptei de către petent şi vinovăţia acestuia în comiterea contravenţiei. Apreciind că intimata nu a făcut dovada celor menţionate în actul de constatare, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată şi, pe cale de consecinţă, a anulat procesul verbal ce a făcut obiectul plângerii contravenţionale. (sentinţa civilă nr. 9730 din 21 noiembrie 2007 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 – Bucureşti)

Sursa:http://www.juridice.ro/301241/judecatoria-sectorului-2-necesitatea-unor-mijloace-de-proba-temeinice-cu-privire-la-existenta-vinovatiei-contravenientului.html