Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu anunţă  că în zilele de 4 si 5 martie se va organiza la Bucureşti o selecţie pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania.

Compania germană EuroPark Rust oferă, prin intermediul reţelei EURES, un număr de 80 posturi pentru următoarele meserii: barman (30 posturi), ospătar (30 posturi) şi bucătar (20 posturi).

Sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiata, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2). Angajarea se face pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna aprilie 2013. Salariul oferit este de 1720 euro brut/lună pentru ospătar, 1750 euro brut/lună pentru barman şi 1720-2100 euro brut/lună pentru bucătar (în funcţie de calificare şi experienţa profesională). Timpul de lucru este de 40 ore/săptămână, cu posibilitatea efectuării de ore suplimentare.

Persoanele interesate din judeţul Giurgiu, care corespund cerinţelor posturilor oferite trebuie să se adreseze, până la data de 26.02.2013, consilierului EURES din cadrul A.J.O.F.M. Giurgiu pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Inscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se face pe baza următoarelor documente:

  • Cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M.;
  • Copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
  • C.V. model Europass în limba germana;
  • Cazier judiciar în original din care să rezulte că solicitantul nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
  • Adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Apt pentru muncă”.

Informatii suplimentare se pot obţine de la consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu – d-na Dogaru Gratziela, tel.: 0752.096.262 sau 0246/230613, int. 219 sau direct la sediul AJOFM Giurgiu, din mun. Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin, camera 8.

Oferta locurilor de muncă este publicată şi pe site-ul EURES al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.eures.anofm.ro.

 

BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU