In urmatorii 6 ani, cadrele didactice din invatamantul prescolar si primar vor fi obligate sa urmeze studii universitare de licenta pentru a ramane in functie, se arata intr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial la sfarsitul anului 2012.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2012, prin care educatorii si invatatorii sunt obligati sa efectueze studii de licenta, a fost aprobata de Guvern in 18 decembrie 2012, fiind publicata o zi mai tarziu in Monitorul Oficial nr. 864. Actul normativ stabileste ca „educatorii si invatatorii incadrati in sistemul national de invatamant au dreptul sa isi continue activitatea in functiile didactice din invatamantul prescolar, respectiv invatamantul primar pe care le ocupa, cu conditia absolvirii studiilor universitare de licenta, in profilul postului, in cel mult 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta”.

Concret, pentru ca educatoarele si invatatorii/invatatoarele sa isi pastreze functia, urmarea unei facultati este esentiala. Obligativitatea studiilor universitare de licenta este prevazuta si de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, la articolul 248: „Art. 248. – (1) Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, sub indrumarea unui profesor mentor si trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii minime de studii:

a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.” (AvocatNet.ro a scris mai multe despre masterul didactic AICI)

Totusi, fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a explicat, citat de Mediafax, ca Legea educatiei nu obliga educatoarele si invatatoarele sau invatatorii cu experienta sa mearga la facultate, fiind prevazuta insa echivalarea competentelor obtinute de acestia de-a lungul carierei. „Pentru a rezolva injustitia care a fost facuta multi ani invatatoarelor si educatoarelor de calitate, absolvente de liceu pedagogic, care au experienta in sistem si care de multe ori sunt mai bine pregatite decat unele colege cu facultate, am prevazut procedura de echivalare a acestor competente”, a declarat Funeriu pentru agentia de presa.

Procedura de echivalare este, intr-adevar, prevazuta de Legea educatiei, tot la articolul 248: „Cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor si care au dobandit formal, nonformal sau informal competente profesionale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi indeplinesc conditia pentru ocuparea functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, respectiv, profesor antrenor, in baza unei metodologii de recunoastere si echivalare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”.

Aceasta procedura a fost operationalizata printr-un act normativ al Ministerului Educatiei publicat in Monitorul Oficial, nr. 735, din 19 octombrie 2011 – Ordinul nr. 5.484/2011 – care reglementeaza recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice calificate care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor.

Concret, in documentul citat se precizeaza ca invatatorii si educatorii isi pot echivala competentele profesionale daca indeplinesc urmatoarele conditii:

  • sunt titulari/titulare sau sunt incadrati/incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar la data solicitarii;
  • nu au fost sanctionati/sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial „Foarte bine” in anul scolar in care solicita recunoasterea;
  • au obtinut cel putin definitivarea in invatamant la data solicitarii;
  • detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
  • au participat la programe de formare continua sau perfectionare, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in ultimii 5 ani, in specialitate, didactica specialitatii sau in domeniul psihopedagogiei;