Victoria copleºitoare a USL îi lasã preºedintelui Traian Bãsescu destul de puþine opþiuni pentru nominalizarea prim-ministrului, chiar dacã în perioada campaniei electorale spunea cã nu poate trece peste propriile sentimente. E posibil însã ca negocierile sã se amâne pânã dupã convocarea Parlamentului, potrivit unor surse bine informate. Deci este posibil ca dupã 20 decembrie sã înceapã tratativele pentru numirea premierului, când toate pãrþile ºtiu exact pe ce mizeazã.

ScenariuL 1: Traian Bãsescu îl acceptã pe Victor Ponta ca premier al USL. Preºedintele Bãsescu are o experienþã destul de lungã cu Victor Ponta, cei doi se cunosc foarte bine, dar nu au încredere unul în celãlalt. Cu toate acestea, majoritatea covârºitoare pe care o va avea USL în Parlament l-ar putea determina pe preºedinte sã accepte rezultatul votului ºi sã-l nominalizeze pe Victor Ponta, pornind de la premisa cã oricum premierul se va eroda masiv înainte sã vinã vara din cauza problemelor economice: FMI ºi Comisia Europeanã l-au avertizat deja pe premier, potrivit unor surse bine informate, cã nu vor mai încheia un nou acord cu Guvernul Ponta 2, fiindcã Executivul nu a respectat nici una din promisiunile fãcute în faþa principalilor finanþatori ai þãrii. Ca atare, România nu va rãmâne descoperitã ºi nici va mai avea cum sã se împrumute din afarã la dobânzi rezonabile.

Un eventual cabinet Ponta 2 nu va avea suficiente resurse pentru a reporni economia, pentru a reduce ºomajul ºi a readuce standardul de viaþã al românilor la nivelul anului 2008. Va fi foarte complicat pentru Guvernul Ponta 2 sã rãspundã aºteptãrilor electoratului, aºa cã imaginea ºi credibilitatea sa se vor eroda foarte repede. Liderii USL vor continua, însã, în paralel, strategia propagandisticã de diabolizare a preºedintelui pe canalele media pe care le controleazã, în aºa fel încât Traian Bãsescu va continua sã rãmânã în imaginarul colectiv principalul vinovat al faptului cã românii trãiesc din ce în ce mai rãu.

Când liderii USL simt cã pierd prea mult teren atât din cauzã cã nu reuºesc sã facã faþã confruntãrilor economice, cât ºi fiindcã intrã în coliziune cu interesele UE, prin modificarea instituþiilor de tip DNA ºi ANI, vor recurge la demiterea lui Traian Bãsescu. Pe termen scurt, Traian Bãsescu va fi omul compromisului, care menþine stabilitatea þãrii ºi toatã lumea va fi mulþumitã, inclusiv reprezentanþii Occidentului. Pe termen lung, Traian Bãsescu va rãmâne vulnerabil în faþa unei majoritãþi de douã treimi în Parlament.

Scenariul 2: Traian Bãsescu îl refuzã pe Victor Ponta ºi face o altã propunere din USL

Preºedintele invocã lipsa de integritate a premierului Ponta, care ºi-a copiat lucrarea de doctorat, dar ºi declaraþiile lui anti-occidentale din perioada suspendãrii de astã-varã. Traian Bãsescu face o altã propunere, tot din rândurile partidului cel mai bine clasat, de pildã pe Mircea Geoanã, fostul lider al PSD, care are multe uºi deschise la Washington ºi care este bine vãzut la Bruxelles. Întrebarea este dacã existã o falie pe care preºedintele ar putea sã o exploateze în USL, în aºa fel încât sã aibã o majoritate parlamentarã care sã-i susþinã propunerea. Prima reacþie la o astfel de miºcare a preºedintelui ar fi demiterea sa imediatã.

Scenariul 3: Traian Bãsescu rupe USL cu ajutorul UDMR ºi-l pune pe Victor Ponta premier . Interesul subit pentru UDMR manifestat simultan atât de Victor Ponta, cât ºi de Traian Bãsescu este cât se poate de pragmatic. În paralel, enervarea PNL faþã de apetitul socialiºtilor de a se alia cu maghiarii sugereazã teama acestora de a fi abandonaþi de PSD. Potrivit lui Viorel Hrebenciuc, PSD strânge în jur de 38 la sutã din voturile exprimate pe 9 decembrie, ceea ce ar putea însemna peste 40 la sutã din mandatele parlamentare. Cu un astfel de scor, PSD poate guverna singur cu sprijinul UDMR, la fel cum a fãcut Adrian Nãstase în perioada 2000-2004. Cu o astfel de alianþã, Traian Bãsescu este mai puþin ameninþat, fiindcã PNL va intra în opoziþie ºi va fi nevoit sã colaboreze cu PDL, iar Victor Ponta va deveni mult mai cooperant.

sursa: romanialibera.ro