Un salariat a carui incapacitate de munca a survenit in timpul concediului sau anual platit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durata echivalenta aceleia a concediului sau medical, considera Curtea Europeana de Justitie intr-o hotarare emisa pe 21 iunie cu privire la un litigiu de munca din Spania.

Directiva privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru recunoaste oricarui lucrator dreptul la concediu anual.

In Spania, perioadele de concediu trebuie stabilite de comun acord intre angajator si lucrator, daca este cazul, in conformitate cu ceea ce prevad conventiile colective cu privire la planificarea anuala a concediilor. Dreptul spaniol prevede de asemenea ca, atunci cand perioada de concediu coincide cu o perioada de incapacitate ocazionata de sarcina, de nastere sau de alaptare, lucratoarea are dreptul de a efectua ulterior concediul care corespunde perioadei de incapacitate.

In speta, Conventia colectiva a marilor magazine pentru perioada 2009-2010 cuprinde o dispozitie similara. Legislatia spaniola nu reglementeaza insa cazurile in care perioada de concediu coincide cu o perioada de incapacitate cauzata de un concediu medical.

Mai multe sindicate ale lucratorilor au sesizat justitia spaniola cu actiuni colective pentru recunoasterea dreptului lucratorilor supusi Conventiei colective a marilor magazine de a beneficia de concediul anual platit chiar si atunci cand acesta coincide cu perioade de concediu efectuate ca urmare a incapacitatii de munca. Cu toate acestea, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) [Asociatia Nationala a Marilor intreprinderi de Distributie] se opune unei asemenea posibilitati. Aceasta considera ca lucratorii care se afla in situatia de incapacitate de munca – inainte de inceputul unei perioade de concediu stabilite in prealabil sau in cadrul acestei perioade – nu au dreptul de a beneficia de concediu decat dupa incetarea situatiei de incapacitate de munca, cu exceptia cazurilor expres prevazute de reglementarea nationala.

Tribunal Supremo (Curtea Suprema), sesizat cu aceasta cauza, solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca directiva se opune reglementarii spaniole potrivit careia un lucrator aflat in incapacitate de munca survenita in perioada concediului anual platit nu are dreptul de a beneficia ulterior de acest concediu anual atunci cand coincide cu perioada de incapacitate de munca.

In hotararea pronuntata pe 21 iunie, Curtea aminteste in aceasta privinta ca, potrivit unei jurisprudente constante, dreptul la concediu anual platit trebuie considerat un principiu de drept social al Uniunii de o importanta deosebita. In calitate de principiu al dreptului social al Uniunii, dreptul la concediu este consacrat in mod expres de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest drept la concediu anual platit nu poate fi interpretat in mod restrictiv.
Curtea mai arata, pe de alta parte, ca finalitatea dreptului la concediul anual platit este aceea de a permite lucratorului sa se odihneasca si sa dispuna de o perioada de destindere si de recreere. Astfel, aceasta finalitate difera de aceea a concediului medical, care permite lucratorului sa se restabileasca dupa o boala care a generat incapacitatea de munca.

Tinand seama de finalitatea concediului anual platit, Curtea s-a pronuntat deja in sensul ca un lucrator aflat in situatia de incapacitate de munca inainte de inceputul unei perioade de concediu platit are dreptul de a-l efectua intr-o alta perioada decat aceea care coincide cu perioada de concediu medical.

In hotararea pronuntata, Curtea precizeaza ca momentul la care a survenit incapacitatea este lipsit de relevanta. Prin urmare, lucratorul are dreptul de a efectua ulterior concediul anual platit care coincide cu perioada de concediu medical, si aceasta indiferent de momentul la care a survenit incapacitatea de munca. Astfel, ar fi aleatoriu si contrar finalitatii dreptului la concediul anual platit sa se acorde lucratorilor dreptul la concediu anual platit numai cu conditia ca acestia din urma sa se afle deja in situatia de incapacitate de munca la momentul la care a inceput perioada de concediu anual platit.

In acest context, Curtea aminteste ca noua perioada de concediu anual (care corespunde duratei de suprapunere intre perioada de concediu stabilita initial si perioada de concediu medical) de care lucratorul poate beneficia dupa insanatosire, poate fi stabilita, eventual, in afara perioadei de referinta corespunzatoare concediului anual.

Puteti consulta textul integral al hotararii Curtii Europene de Justitie aici.