30 decembrie11834. Pe rolul Judecătoriei Judeţului Vlaşca se judecă procesul dintre „Floarea femeia”, care – aflându-se slugă la „domnul Tuzof, curierul poştei ruseşti din Giurgiu”, este acuzată că ar fi furat un inel al soţiei acestuia. După o chibzuinţă judecată Floarea este găsită nevinovată, instanţa cerând Ocârmuirii (Prefecturii) să ia măsurile necesare pentru ca aceasta să-şi poată recupera „calabalâcurile ce se află în casa pomenitului curier”.

2 ianuarie 1835. Ocârmuirea Judeţului Vlaşca dă ordin poliţmaisterului Mihalache Cincu să o ajute pe Floarea deoarece aceasta „…cere mijloace înlesnitoare prin chipul dregătoriei ca să-şi poată ridica acele calabalâcuri potrivit cu coprinderia închinatei de mai sus otnoşenii”(raport; n.ns).

10 ianuarie 1835. Mihalache Cincu, al treilea poliţmaistar al Giurgiului (după calculele noastre), raportează prefectului judeţului Vlaşca, numit în acea perioadă ocârmuitor:

„Primind porunca Cinstitei Ocârmuiri cu nr. 20, în pricina Floarei fămeii ce s-au aflat slugă la D-lui Kirul Tuzof, curierul poştii ruseşti, bănuială având asupra numitei că ar fi luat un inel şi la Cinstita Judecătorie la înfăţişare ce au avut nu s-au dovedit vinovată în pricina acelui inel şi pă temeiul poruncii mergând însumi la numitul curier şi poftindu-l ca să sloboadă calabalâcul Floarii slujnica, nici într-un chip nu voeşte a-l da zicând că el nu cunoaşte (recunoaşte n. ns.) pă stăpâniria locală şi nici nu va să ştie de astfel de judecăţi”.

13 ianuarie 1835. Ocârmuirea de Vlaşca raportează Marii Vornicii a Trebilor din Lăuntru (Ministerul de Interne astăzi), prezentând nesupunerea curierului rusesc „care locuieşte aici în Giurgiu” şi vorbele necuviincioase adresate de acesta poliţmaisterului. Se cere sprijin deoarece „pârâta femeie este săracă şi necontenit face cerere a i să slobozi acele lucruri”.

25 februarie 1835. Ordin către Ocârmuirea de Vlaşca: „S-au primit otnoşenia cu nr. 258 prin care arată că s-au poruncit Cinstitului ghenăralicesc consolat al poştii ruseşti de acolia ca să îndatoreze pă acel curier când să va întoarce de la Ţarigrad să dia înapoi lucrurile acestei fămei”.

20 octombrie 1835. După aproape 10 luni Floarea femeia reuşeşte să intre în posesia lucrurilor sale, conform raportului întocmit de Mihalache Cincu.

Damian Ancu