Anunţul pentru închirierea unui teren portuar din Bechet a fost postat joi, deşi ofertele puteau fi depuse până marţi
Mai mult, anunţul nu a fost publicat în SEAP
Procedurile derulate de Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu încalcă flagrant legislaţia în vigoare.

Ce poţi face când eşti constrâns prin lege să organizezi o licitaţie pentru închirierea unui teren, dar de fapt nu vrei s-o faci sau există deja un investitor pe care ai vrea să-l desemnezi câştigător al licitaţiei? Demarezi procedurile „de ochii lumii”, postând anunţul cât mai târziu cu putinţă, astfel încât nimeni, cu excepţia investitorului deja anunţat, să nu poată depună ofertele. Este şi cazul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluvial SA (APDF) Giurgiu care a postat anunţul pentru licitaţia care urma să aibă loc ieri la ora 10 doar cu câteva ore înainte de deschiderea ofertelor. În plus, conform anunţului, care n-a fost postat şi în SEAP aşa cum o cere legislaţia în vigoare, documentaţia de licitaţie putea fi achiziţionată de la sediul APDF începând cu data de 11 aprilie, ofertele putând fi depuse până la data de 24 aprilie, orele 15,00.
Cum spuneam însă, anunţul a fost postat pe site-ul APDF (la finalul listei de anunţuri, nu la început, aşa cum ar fi fost normal) de-abia în cursul dimineţii de ieri, cu numai câteva ore înainte de deschiderea ofertelor, programată pentru ora 10,00. Mai mult, conform detaliilor pdf-ului postat pe site-ul APDF, acesta a fost creat la ora 12,26 a zilei de 25 aprilie, adică a doua zi după ce expira termenul prevăzut pentru depunerea ofertelor.
Cum ar mai putea participa cineva la o „licitaţie publică cu strigare”  în astfel de condiţii şi de ce nu se autosesizează autorităţile?… Greu de spus…
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluvial SA a postat ieri dimineaţă, pe site-ul său, un anunţ de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 700 mp teritoriu portuar în portul Bechet, licitaţia urmând să aibă loc la data de 26 aprilie, orele 10,00 la sediul companiei din Giurgiu.
„Închirierea terenului portuar se va face pentru desfăşurarea operaţiunilor de încărcare-descărcare şi depozitare mărfuri generale, prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii 108/2010 privind aprobarea OUG 86/2007 pentru modificare şi completare a OG 22/1999 privind administrarea porturilor şi căilor navigabile; Ordinului Ministrului Transporturilor şi infrastructurii nr.532/ 2008 privind Regulamentul de închiriere a terenurilor portuare ce aparţin domeniului public al statului; HG 596/13.05.2009 de modificare şi completare a HG 520/1998 privind înfiinţarea CN APDF SA Giurgiu. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care se adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la sediul CN APDF SA începând cu data de 11.04.2012, iar ofertele pot fi depuse până la data de 24.04.2012, ora 15,00.
Precizăm că nu se percepe taxă de participare la licitaţie”, se arată în anunţul semnat de directorul general  Emil Alexandru Işan şi de directorul economic Carmen Matache.

Lipsa de transparenţă a împiedicat investitorii să participe la licitaţie

Procedurile de organizare a licitaţiei, demarate de APDF, încalcă flagrant legea, având în vedere că anunţul nu se regăseşte în SEAP. În plus, lipsa de transparenţă şi abaterea de la prevederile Ordonanţei de Urgenţă 34/2006, secţiunea 5, paragraful 1, art. 47 privind publicarea anuţurilor a condus la imposibilitatea participării investitorilor la licitaţie.
Potrivit art. 47, paragraful 1 al OUG 34/2006, „autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire”.

Au privatizat şi pietrele care ţineau loc de debarcader

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluvial SA (APDF) este deţinută în proporţie de 80% de stat, prin Ministerul Transporturilor, restul de 20% aparţinând Fondului Proprietatea. Compania a luat fiinţă în urma privatizării, de către fostul APAPS, a porturilor dunărene. Concret, APAPS a privatizat activele, respectiv construcţiile, magaziile, depozitele, macaralele, pietrele care ţineau loc de debarcader, dar nu şi terenurile, acestea urmând să fie administrate în continuare de către APDF.

Ilegalităţile comise de APDF

Potrivit art. 293 din Secţiunea I a OUG 34/2006, constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;
e1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu privire la anunţul de atribuire;
g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparenţei;
Art. 295
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Sursa: http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2012-04-27/Administratia+Porturilor+Dunarii+trucheaza+licitatii