Conformhttp://opiniagiurgiu.ro/ luni, in 20 februarie, prefectul judetului Giurgiu a solicitat Tribunalului din municipiu, anularea hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe motiv ca au fost incalcate o serie de atributiuni prevazute de art.19, alin.1, lit.a si e, din Legea nr.340/2004, republicata, coroborat cu art. 123 din Constitutia României. Dupa patru zile, adica in data de 24 februarie, prefectul judetului a revenit si a inaintat Tribunalului Giurgiu, o cerere de restrângere a actiunii de anulare a hotarârii, astfel încât sumele transmise de la bugetul de stat care au destinatie speciala, sa poata fi cheltuite.
Va prezentam mai jos comunicatul de presa transmis de Institutia Prefectului spre publicare:

“Referitor la actiunea de anulare a hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

Cu ocazia verificarii legalitatii hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu, nr. 12 din 13 februarie 2012, privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, si a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012, s-au constatat urmatoarele:

1. NU rezulta daca hotarârea în cauza a fost adoptata cu cvorumul prevazut în acest sens de art. 45, alin . 2, lit. a, coroborat cu art. 98, din Legea nr.215/2001, republicata;

2. Persoana nominalizata pentru „primirea propunerilor sugestiilor sau opiniilor persoanelor interesate, cu privire la proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si a bugetului împrumuturilor interne”, nu a fost desemnata prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu, conform art.106, alin.1, din Legea nr. 215/2001, republicata, ci prin referatul nr. 21097/27.12.2011, al Serviciului buget, finante, contabilitate, din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu, încalcându-se astfel prevederile acestui text de lege, coroborat cu art 6, alin. 5, din Legea nr. 52/2003;

3. NU s-a facut referire în continutul anuntului Consiliului Judetean Giurgiu, atasat hotarârii nr. 12/2012, ce ar fi trebuit elaborat conform art. 6, alin. 2, din Legea nr. 52/2003, la faptul ca acesta cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, conditii obligatorii impuse de art.6, alin.2, din Legea nr.52/2003, încalcându-se astfel prevederile imperative ale acestui text de lege (de altfel, datorita faptului ca nu s-au afisat si documentele mai sus mentionate, s-a încalcat dreptul cetatenilor la informare, prevazut de art. 31, alin. 1 si 2, din Constitutia României, si dreptul acestora de a trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ respectiv, pentru ca cetatenii nu au putut sa formuleze aceste propunei, sugestii sau opinii, în cunostinta de cauza, dat fiind ca acele înscrisuri ar fi trebuit sa explice cifrele care se regaseau în proiectul de buget în cauza).

4. NU s-a elaborat de catre Consiliul Judetean Giurgiu un anunt în conformitate cu dispozitiile art.6, alin.3, din Legea nr.52/2003, , cu privire proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne si nici nu s-a transmis de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, încalcându-se astfel prevederile textului de lege mai sus mentionat.

5. NU s-a elaborat un anunt privind “participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintei publice” din data de 13 februarie 2012, în conformitate cu dispozitiile art. 7, din Legea nr. 52/2003.

6. NU s-a realizat o evaluare preliminara a impactului noilor reglementari asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, cu atât mai mult cu cât hotarârea în cauza este de o importanta deosebita pentru cetatenii judetului Giurgiu, tinând cont de faptul ca face referire la aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012, încalcându-se astfel prevederile art. 7, alin. 3^1, din Legea nr. 24/2000, republicata;

7. NU s-au respectat prevederile art.5, alin.3, din Legea nr.273/2006, la adoptarea hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu, nr.12/2012, conform caruia „fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectueaza în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale”.

8. NU rezulta din documentatia anexata hotarârii nr.12/2012, ca au fost respectate prevederile art.25, lit.a, din Legea nr.273/2006.

Având în vedere cele mai sus mentionate, prefectul Judetului Giurgiu, în vederea îndeplinirii atributiilor prevazute de art. 19, alin. 1, lit. a si e, din Legea nr. 340/2004, republicata, coroborat cu art. 123 din Constitutia României, a solicitat Tribunalului Giurgiu, anularea hotarârii respective, luni 20.02.2012.

Totodata, foarte important, vineri 24.02.2012, prefectul judetului Giurgiu a înaintat Tribunalului Giurgiu, o cerere de restrângere a actiunii de anulare a hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, astfel încât sumele transmise de la bugetul de stat care au destinatie speciala, sa poata fi cheltuite.
Altfel spus, nu vor fi afectate urmatoarele:
Sustinerea sistemului de protectie a copilului;
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
Sustinerea centrelor de asistenta social a persoanelor cu handicap;
Drepturi privind acordarea de produse lactate si de panificatie elevilor
Programul de încurajare a consumului de fructe în scoli;
Cheltuieli aferente învatamântului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationale;
Plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult;
Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea Consiliului judetean”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.