Referitor la acţiunea de anulare a hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli

Cu ocazia verificării legalităţii hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu, nr. 12 din 13 februarie 2012, privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012, s-au constatat următoarele:

 

1. NU rezultă dacă hotărârea în cauză a fost adoptată cu cvorumul prevăzut în acest sens de art. 45, alin . 2, lit. a, coroborat cu art. 98, din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

2. Persoana nominalizată pentru „primirea propunerilor sugestiilor sau opiniilor persoanelor interesate, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne”, nu a fost desemnată prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, conform  art.  106,   alin.   1,  din Legea nr. 215/2001, republicată, ci prin referatul nr. 21097/27.12.2011, al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, încălcându-se astfel prevederile acestui text de lege, coroborat cu art 6, alin. 5, din Legea nr. 52/2003;

 

3. NU s-a făcut referire în conţinutul anunţului      Consiliului  Judeţean  Giurgiu, ataşat hotărârii nr. 12/2012, ce ar fi trebuit elaborat conform art. 6, alin. 2, din Legea nr. 52/2003, la   faptul   că    acesta    cuprinde  o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, condiţii obligatorii impuse de  art. 6, alin. 2, din Legea nr. 52/2003, încălcându-se astfel prevederile imperative ale acestui text de lege (de altfel, datorită faptului că nu s-au afişat şi documentele mai sus menţionate, s-a încălcat dreptul cetăţenilor la informare, prevăzut de  art. 31, alin. 1 şi 2, din Constituţia României, şi dreptul acestora de a trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ  respectiv, pentru că cetăţenii nu au putut să formuleze aceste propunei, sugestii sau opinii, în cunoştinţă de cauză, dat fiind că acele înscrisuri ar fi trebuit să explice cifrele care se regăseau în proiectul de buget în cauză).

 

4. NU s-a elaborat de către Consiliul Judeţean Giurgiu un  anunţ în conformitate cu dispoziţiile art. 6, alin. 3, din Legea nr. 52/2003, , cu privire proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului creditelor interne şi nici nu s-a transmis de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, încălcându-se astfel prevederile textului de lege mai sus menţionat.

 

5. NU s-a elaborat un anunţ privind “participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţei publice” din data de 13 februarie 2012, în conformitate cu dispoziţiile art. 7, din Legea nr. 52/2003.

 

6. NU s-a realizat o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cu atât mai mult cu cât hotărârea în cauză este de o importanţă deosebită pentru cetăţenii judeţului Giurgiu,  ţinând cont de faptul că face referire la aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne,  pe anul 2012, încălcându-se astfel prevederile art. 7, alin. 3^1, din Legea nr. 24/2000, republicată;

 

7. NU s-au respectat prevederile art. 5, alin. 3, din Legea nr. 273/2006, la adoptarea hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu, nr. 12/2012, conform căruia „fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale”.

8. NU rezultă din documentaţia anexată hotărârii nr. 12/2012,  că au fost respectate prevederile art. 25, lit. a, din Legea nr. 273/2006.

 

Având în vedere cele   mai   sus   menţionate, prefectul Judeţului Giurgiu, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de  art. 19, alin. 1, lit. a şi e,  din Legea nr. 340/2004,  republicată, coroborat cu art. 123 din Constituţia României, a solicitat Tribunalului Giurgiu, anularea hotărârii respective, luni 20.02.2012.

 

Totodată, foarte important, vineri 24.02.2012, prefectul judeţului Giurgiu a înaintat Tribunalului Giurgiu, o cerere de restrângere a acţiunii de anulare a hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, astfel încât sumele transmise de la bugetul de stat care au destinaţie specială, să poată fi cheltuite.

Altfel spus, nu vor fi afectate următoarele:

–          Susţinerea sistemului de protecţie a copilului;

–          Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

–          Susţinerea centrelor de asistenţă social a persoanelor cu handicap;

–          Drepturi privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie elevilor

–          Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli;

–          Cheltuieli aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţionale;

–          Plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult;

–          Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea Consiliului judeţean.

1 COMENTARIU

  1. D.le Prefect daca tot sunteti atat de sever in privinta legalitatii in acest domeniu si vreti cu toata convingerea sa dovediti ca atacarea bugetului C.J. Giurgiu nu este o actiune pur politica(p.d.l.-ista) verificati sedinta de consiliu de la Comana ce a avut loc saptamana trecuta si in mod special „dezbaterea proiectului de buget al com.Comana” .Asteptam pozitia dvs. privind (i)legalitatea acelui proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.