Cu vechili la Bucureşti

 

Conflictul dintre negustorii giurgiuveni şi fostul lor staroste continuă şi în luna mai astfel că, la 23 mai 1832, Marea Vornicie a Treburilor din Lăuntru trimite Ocârmuirii Judeţul Vlaşca ordinul de a cerceta conflictul dintre cele două părţi, în contextul în care Ghiorghiţă Nicolau a trimis documente care nu fuseseră cunoscute anterior de către ocârmuitor, document păstrat în original la Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale:

„În urma raportului acei Otcârmuiri cu nr. 1363 înfăţişându-să la Vornicie Ilie sin Dumitru şi Sandu Carabulia, vechilii neguţătorilor giurgiuveni cu Gheorghe Nicolau fostul staroste, s-au luat în băgare de siamă condeile arătate, atât de către pomeniţii neguţători la faţa locului cât şi însemnate de numitul staroste după dela (dosarul de judecată) aceştii pricini.

Şi măcar că vechilii pentru mai jos însemnatele condeie au arătat primire cunoscându-le de bine, ca să să scază din ce-i cuprins în delă, dar fiind că pârătu Gheorghe zice că toată suma banilor arătată de dânsul este adevărată, înfăţişând totdeodată înscrisurile neguţătorilor giurgiuveni pentru dovadă, care înscrisuri să înţelege că de către acia Otcârmuire nu s-au văzut, de aceia să întoarce acolia atât vechilii cât şi pârâtul cu dela cia trimisă.

Şi să scrie Otcârmuirii să intre de iznoavă în cuviincioasă băgare de siamă ca să să poată îndestula de adevăr, apoi cercetând înscrisurile din mâinile pârâtului, să preţuiască prin adâncă iscusinţă toate câte dreptatia cere întru aciasta spre liniştita desfacere şi pentru ca să să precurme de aici toate străghinirile dintre amândoă părţile, iar după izbrăniria aceştii pricini să raportuiască Otcârmuiria la Vornicie ca să să poată închide dela.

Condeile primite de vechili spre scădere: 42 lei şi 20 parale la o condică; 40 lei într-un rând chirie; 350 lei cheltuielile vechililor orânduiţi atunci de giurgiuveni; 25 lei chiria pentru Bancu vechilu la întoacere; 130 lei şi 20 parale plata la jălbile ce s-au dat în feluri de limbi; 80 lei la veniria lui State Ivan acasă şi  10 lei i pac (de asemenea) lui State de cheltuiala drumului; 75 lei chiriia la întoarceria lor acasă; 30 lei doă pietre de apă; 192 lei şi 20 parale prin Hristia Gheorghiu cheltuială; 83 pă peşcheşuri laMavrodin şi Mihăliescu (reprezentanţi ai ocârmuirii); 225 lei cheltuieli în plata jălbilor ce s-au dat pentru deosebite folosuri ce au câştigat oraşu când au fost şi Hristia Gheerghiu; 31 lei şi 20 parale daţi lui Ghiţă Penescu (poliţistul Gheorghe Penescu ?); 70 lei pă doă căpăţâni de zahăr ce le cunoaşte vechilii; 50 lei pentru o putină scrumbii; 1081 cheltuiala mâncării şi la han şi mâncaria cailor. <Total> 2516 lei”

Pentru aflarea adevărului se solicită, la 17 iunie 1832, sprijinul protopopului local Spiridon să îl spovedească pe Gheorghiţă Nicolau, acesta urmând să comunice adevărul aflat în urma „duhovniceştii cercetări”, document pe care îl redăm în contitnuare:

„Fiind că la pricina de judecată ce au oroşanii de aici cu Gheorghiţă Nicolau pentru năpăstuirile ce au jăluit stăpânirii că li-au făcut pă vremia când era staroste al Cumpănii, după porunca Cinstitei Mari Dvornicii cu nr. 3651, înfăţişându-să la Otcârmuire şi cercetându-să condicile de cheltuieli ale numitului Gheorghiţă pe care nu li-au primit orăşanii la cercetaria ce li s-au făcut de către Cinstita Dvornicie, n-au putut face dovadă  destoinică pentru aceste de mai jos însemnate condice. De aceia să scrie Sfinţiei Tale să-l chemi pă numitul şi făcându-i mai întâiu cuviincioasele sfătuiri duhovniceşti, să-l cercetezi cu amăruntul asupra fieşcăruia condici. Şi pentru cât va mărturisi întru curăţeniia sufletului său că sunt bune şi adevărate, să faci arătare înscris la Otcârmuire în dosul acestui pitac, ca şi să raportuiască unde să cuvine lucraria ce au făcut asupra aceştii pricini.”

Rezultatul „cercetării duhovniceşti” este consemnat tot pe acest document: „42 lei din 7 ruble ce arată că au dat la logofeţi (peşcheşuri); 100 lei din 170 ce au arătat că au cheltuit pă zahar; 55 din 105 ce au arătat pentru scrâmbiţi (scrumbii ?); 63 lei pentru faceria hrisovului întâiu; 31 lei şi 20 parale i pac pentru hrisovul al doilia; 31 lei şi 20 parale i pac pentru hrisovul de al treilia; 110 lei i pac pentru zaharicale; 220 lei i pac pentru peşte în multe rânduri.”

Rămâne totuşi o întrebare de pus: a fost înştiinţat starostele de către preot că aceste date vor fi trimise stăpânirii ?, ca de altfel şi în cazul preotului Niagu.

 

Cons. sup. Damian Ancu


 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.