Riposta starostelui

 

Aşa cum precizam, în numărul anterior, că în ianuarie 1832 mai mulţi locuitori din Giurgiu au făcut jalbă împotriva fostului lor staroste Ghiorghţă Nicolau care, în ziua de 6 februarie 1832, a înaintat Comisiei constituită pentru cercetarea acestei  pricini, în urma primirii unei porunci din 5 februarie 1832,  următoarele:

„Am primit porunca Cinstitei Comisii coprinzătoare că negustorii lăcuitori ai acestui oraş Giurgiu între celelalte condeie ce arată că sânt năpăstuiţi de mine, arată că şi un condei de lei 10 parale 20 ce s-ar fi luat de mine cu numire de lemne la care mi să porunceşte ca în soroc de 24 ciasuri să dau în cunoştinţă Cinstitei Comisii după care poruncă  s-au dat aceşti bani, plecat fac arătare Cinstitei Comisii că după poruncă ce am avut a Cinstitulului Isprăvnicat dumnialor Gligorie Mavrodin şi  Iancu <?>Mihăliescu cu nr.344 anul 1830, septemvrie 27 coprinzătoare de a să lua de fieştecare cumpănaş câte lei 7 parale 20 pentru care s-au şi cisluit de toţi după staria fieştecăruia înpreună cu tetrameniia lui septembrie 6 (socoteală trimestrială) ce s-au strâns banii de chiar orânduitul dumnialor Bobe croitoru, iar pentru lei 10 parale 20 ce dumnialor orăşanii arată în deosebit condei, iarăşi fac arătare că după porunca Cinstitului Isprăvnicat dumnialor Gligorie stolnicul şi Mihăliescu cu nr. 81 anul 1831, fevruarie 18 s-au strâns aceşti bani toţi de mai sus de numitul Bobe de fieştecare nume, numai că pe lei zece, iar de va fi luat mai mult nu ştiu că eu după ce i-am scăzut cu toţi cei fugiţi şi morţi şi banii miei mi-au mai rămas încă datori ca lei 90 la care eu atât cei mai sus arătaţi bani cât şi aceştiia toţi i-am răspuns la cinstita sărărie (vistierie ?) acestui judeţ luându-mi şi cfitanţii. Şi după poruncă iată să trimiseră şi  chiar acele porunci ale Dumnialor. Şi de primiria acestor doă porunci să mi să dia în scris”.

În ordinul primit de la isprăvnicatul judeţului Vlaşca din ziua de 27 septembrie 1830, sub nr. 344, menţionat de pârât anterior, se precizau:

„Dumniata staroste al Cumpanii şi al oraşului Giurgiu, fiind că ni-au sosit porunca Cinstitului Divan Săvârşitor supt nr. 5717 cu coprindere că suma stânjenilor lemnelor dă foc pentru trebuinţa oştirilor înpărăteşti nefiind de ajuns s-au mai adăugat după trebuinţă a sumă dă stânjeni după predlojăniia D. Deplin Înputernicit Prezedent (Pavel Kiseleff) pentru a cărora plată urmiază a să adăoga şi suma banilor ce sunt a să strânge din ţară şi că după chibzuiria ce s-au făcut în presusviia Obşteştii Adunări prin jurnal la zece ale următoarei, s-au găsit cu cuviinţă ca pă lângă plata ce s-au orânduit pă fieştecare stare prin porunca Cinstitului Divan de la 11 ale trecutului avgust, să să mai adaoge cu analoghie suma banilor pentru plata hotărâtei sumi de lemne în stânjeni, care s-au pus şi asupra cumpaniştilor a da fiştecare cumpanist câte taleri şapte şi jumătate,

De aceia ţi să scrie primind porunca aciasta să împlineşti de la fieştecare cumpanist banii ce mai sus să arată, taleri şapte şi jumătate, care bani înpreună cu chiar arătare dă numele, sinul, poroclia fieştecăruia…să-i trimeţi la sărăriia judeţului în primiria d-lui sameşului judeţului de la care vei primi sinet dă primire. Iar dă primiria poruncii să trimiţi răspuns”

Cons. sup. Damian Ancu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.