Prin modificarile aduse Codului fiscal la inceputul lunii septembrie, Guvernul a eliminat, incepand cu 2012, obligatia angajatorilor de a depune fisele fiscale ale salariatilor pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data. Totusi, angajatorii vor avea obligatia de a depune la organul fiscal o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, potrivit unui proiect de HG prin care se modifica normele de aplicare a Codului Fiscal.

La mai bine de trei luni de la publicarea OG 30/2011, actul normativ prin care Guvernul a modificat Codul Fiscal, Ministerul Finantelor pune in dezbatere publica si normele metodologice de aplicare a prevederilor fiscale nou introduse in septembrie.

Fisele fiscale, istorie din 2012

OG 30/2011 a modificat, printre altele, art. 59 din Codul fiscal referitor la fisele fiscale astfel incat angajatorii sa nu mai aiba obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale ale salariatilor.

Prevederea se va aplica incepand din 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor dupa aceasta data.

Atentie! Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii trebuie sa completeze si sa depuna fise fiscale. Termenul este, la fel ca pana acum, ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Potrivit art. 59 din Codul fiscal, angajatorii vor avea obligatia de a completa si a depune declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut in Codul Fiscal la art. 93 alin. (2).

Normele metodologice lansate in dezbatere publica de Ministerul Finantelor stabilesc ca declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se completeaza de platitorul de venit si se depun la organul fiscal la care platitorul de venit este inregistrat in evidenta fiscala.

„Platitorul de venit este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut”, mai stabileste proiectul de HG, reiterand o prevedere nou introdusa in Codul fiscal prin OG 30/2011.

De asemenea, potrivit proiectului normelor de aplicare a Codului fiscal, declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.

Proiectul mai precizeaza ca in situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, platitorul de venituri din salarii care a detasat comunica platitorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat.

Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatiile solicitate prin ordinul ministrului finantelor publice, in scopul completarii Declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

Clarificari in ceea ce priveste contributiile sociale

In proiectul de HG care modifica normele de aplicare a Codului fiscal, sunt clarificate si exceptiile specifice de la calculul contributiilor sociale. Astfel, este nominalizate fiecare venit exceptat de la plata, pe fiecare contributie in parte.

Spre exemplu, proiectul de act normativ precizeaza ca sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale:

a) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
c) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
d) ajutoarele lunare/platile compensatorii ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii, cadrelor militare trecute in rezerva, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cu drept de pensie;
e) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 29611;
f) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 29611;
g) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti
h) prestatiile suportate din bugetul asigurǎrilor sociale de stat.”

In ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate, sunt exceptate de la plata:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
b) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
c) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii”

In cazul contributiilor la somaj, sunt execeptate de la plata:

a) drepturile de solda lunara acordate cadrelor militare, potrivit legii;
b) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;
d) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
e) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
f) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
h) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
j) ajutoarele lunare/platile compensatorii ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii, cadrelor militare trecute in rezerva, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cu drept de pensie;
k) ajutoarele lunare/platile compensatorii ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii, cadrelor militare trecute in rezerva, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, fara drept de pensie;
l) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
n) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
o) veniturile obtinute de pensionari;
p) veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 2963 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 2963 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

___
Puteti consulta atasat Proiectul de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27104/Fisele-fiscale-eliminate-din-2012-Ce-obligatie-se-introduce-in-locul-lor.html#ixzz1gO7wPVja

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.