Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) asigură implementarea tehnică şi financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Dacă proiectul de investiţii depus de solicitant respectă toate criteriile şi condiţiile de eligibilitate, acesta va fi acceptat pentru finanţare şi, astfel, beneficiarul proiectului va demara realizarea investiţiei.

Ulterior, în urma efectuării parţiale sau integrale a investiţiei, acesta va solicita APDRP decontarea cheltuielilor efectuate, prin depunerea Dosarului Cererii de Plată, până la implementarea completă a proiectului.

Beneficiarul poate opta pentru plata finanţării nerambursabile în maximum cinci tranşe.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar Cerere de plată este demaxim 90 de zile calendaristice de la data la care Cererea de plată este înregistrată la sediul Oficiului Judeţean al APDRP.

Beneficiarul va comunica Agenţiei contul deschis la instituţia financiară creditoare. APDRP va rambursa direct în contul beneficiarului deschis la instituţia financiară creditoare sumele reprezentând  cofinanţarea contribuţiei publice a proiectelor.

Beneficiarul trebuie să depună la  Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (excepţie făcând dosarele de servicii).

Dosarul Cererii de Plată se depune de către beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) la care a depus şi Dosarul Cererii de Finanţare, în două exemplare, pe suport hârtie, la care se ataşează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în instrucţiunile de plată prezentate pe site-ul APDRP, www.apdrp.ro.

Printre documentele justificative cuprinse în Dosarul Cererii de Plată (ştampilat şi semnat de beneficiar) se regăsesc: Cererea de plată, Declaraţia de cheltuieli, situaţii de plată, devize financiare, declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, Diploma de studii sau certificatul de formare (la ultima Cerere de plată), Autorizaţia de construire (pentru achiziţii de lucrări, la prima Cerere de plată, atât pentru lucrările de bază cât şi pentru lucrările cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul), documente emise de diferite autorităţi, şi altele.

Pe parcursul implementării investiţiei, la fiecare tranşă de plată, conform Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată depusă de către beneficiar, se va calcula valoarea plătită în euro şi în lei la cursul Băncii Centrale Europene (BCE) din penultima zi lucrătoare a lunii precedente efectuării plăţii, astfel încât la ultima tranşă de plată valoarea sumelor rambursate acestuia să nu depăşească valoarea în euro şi în lei prevăzută în Contractul de finanţare aferent respectivei investiţii.

În acelaşi timp, beneficiarul trebuie să întocmească rapoarte tehnice şi financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, care se regăsesc ca şi Anexă la contractul de finanţare.

Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate în Instrucţiuni de plată.

În cazul în care se constată nereguli, autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată de către APDRP. Totodată, dacă APDRP constată faptul că obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe o perioadă de minim 2 ani după finalizarea proiectului (data ultimei plăţi) îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat.

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi legale. Pentru fiecare proiect trebuie ţinută o evidenţiere separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe toată perioada de valabilitate a contractului.

În cazurile observării unor nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului sau a altor probleme constatate de APDRP, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare.

De asemenea, sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate sau folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finanţare, modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia într-o perioadă de minim 2 ani după finalizarea proiectului (data ultimei plăţi).

Începând cu anul 2011,  perioada de monitorizare a investiţilor a fost redusă de la 5 ani la minim 2 ani, conform prevederilor Regulamentelor europene, şi va fi aplicată noilor contracte de finanţare, dar şi celor aflate în derulare.

3 COMENTARII

 1. CE DRACU MAI VORBITI VOI NU STITI CINE ESTE DIRECTOR LA ACEASTA INSTITUTIE?????
  POKEMONUL DE LA COMANA!!!!!
  OTETARU BAIATUL VICEPRIMARULUI DE LA COMANA CARE NU STIE NICI SA SCRIE DAR A ADUS VOTURI IN CAMPANIE !! VA INTREB CE EXPERIENTA ARE EL SA FIE DIRECTOR ??? STIE MACAR SA VORBEASCA ENGLEZA CA DOAR FUNCTIA CERE NISTE APTITUDINI!!!

  TARA MERGE ASA DE „”BINE”” DATORITA ACESTOR RATATI CARE CONDUC ACESTE INSTITUTII!!!

  OAMENI DE MARE VALOARE SUNT SOMERI SI JAVRELE AU FUNCTII!!

  FA DOAMNE O MINUNE SI INVIE-L PE CEAUSESCU SA II PUNA LA ZID!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.