Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu reamintesc giurgiuvenilor că în cadrul instituţiei funcţionează Compartimentul Economie Socială care are ca principală atribuţie atestarea întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.

Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, fiind definită ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil prevazut de lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

 

GRUPUL VULNERABIL este reprezentat de persoanele sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială (conform art. 6 lit. h) din Legea 219/2016 privind economia socială și art. 6 lit. p) din  Legea asistenței sociale nr. 292/2011)

Obiectivele economiei sociale sunt urmatoarele:

-consolidarea coeziunii economice şi sociale;

-ocuparea forţei de muncă;

-dezvoltarea serviciilor sociale.

 

Activități de interes general ale entităților de economie socială sunt:

producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

 

Entitățile de economie sociale  sunt reprezentate de:

 

întreprinderea socială;

întreprinderea socială de inserție.

 

Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, prin compartimentul pentru economie socială.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

 

Intreprinderea socială de inserție este întreprinderea care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate (art. 10 alin. 1 din Lege).

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale.

Informatii suplimentare privind notiunea de economie sociala, precum si in ceea ce priveste conditiile de atestare a intreprinderilor sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015, se pot obtine la sediul AJOFM Giurgiu, mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D, mezanin – persoana de contact: Oana Mariana – expert principal; telefon:0246/230613 sau e-mail: ajofm@gr.anofm.ro.

Biroul de presă al AJOFM Giurgiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.