Începând cu data de 15 februarie intră în vigoare noul cod de procedură civilă, care aduce câteva schimbări majore în derularea procesului în faţa instanţei de judecată, iar cea mai mediatizată modificare adusă de noul cod de procedură este medierea. S-a tot vorbit în ultimul timp despre şedinţa de informare ca fiind obligatorie în mai toate cauzele civile. În urma şedinţei de informare se va emite un certificat care atestă că părţile au participat la această şedinţă. Scopul acestei şedinţe este de a pune în vedere părţilor că această modalitate de soluţionare a conflictelor este mult mai rapidă şi mai ieftină.

Obligativitatea medierii este numai una dintre ajustările făcute NCPC, dar este, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă. În ceea ce priveşte procedura în faţa instanţei, modificările aduse schimbă cursul procesului aşa cum era cunoscut.

Obligativitatea asistării de un avocat în recurs – potrivit art. 83, alineatul 3 din Noul Cod de Procedura Civilă. În recurs, partea este obligată să fie reprezentată de un avocat sub sancţiunea nulităţii. De asemenea, aceeaşi sancţiune este prevăzuta şi pentru persoanele juridice.

Din punct de vedere al competenţei material, are loc o modificare ce lărgeşte competenţa Tribunalelor, în sensul că procesele şi cererile în materie civilă sunt de competenţa Tribunalului dacă au o valoare mai mare de 200.000 lei. În vechiul Cod de Procedură Civilă  erau de competenţa Tribunalului cererile în materie civilă al căror obiect avea o valoare de cel puţin 500.000 lei.

O altă modificare importantă vizează rolul activ al judecătorului care  nu mai este incompatibil dacă pune în discuţia părţilor, din oficiu, anumite aspecte de fapt sau de drept – art. 41 alin. 1 pct. 1 NCPC. Astfel, recuzarea unui  judecător ca urmare a invocării din oficiu a unei excepţii sau a oricăror alte aspecte ce pot fi apreciate ca o antepronunţare, a rămas fără obiect.

A fost eliminată procedura investirii cu formulă executorie, încheierea de încuviinţare a executării silite urmând să conţină, în partea finală, formula executorie – art. 656 alin. 7 NCPC. Această modificare reduce în mod considerabil timpul de aşteptare al unei persoane interesate de punerea în executare a hotărârii.

Cererile de strămutare nu mai sunt de competenţa exclusivă a ICCJ, astfel cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă urmează a fi soluţionată de curtea de apel pentru instanţele inferioare aflate în jurisdicţia sa. Rolul acestei modificări este de degrevare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întrucât cel mai des invocate motive la o astfel de cerere este cel de bănuială legitimă.

Noutatea absolută constă însă în procedura prealabilă obligatorie până la primul termen de judecată. Astfel, Noul Cod de Procedură Civilă obligă pârâtul să depună întâmpinarea în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată – art. 201 alin. 1 NCPC. Acest aspect presupune o diligenţă sporită din partea pârâtului. De asemenea, în art. 169 NCPC, dacă părţile au avocaţi sau consilieri juridici, actele se pot comunica direct între aceştia.

La art. 201 alienat 2 NCPC se prevede că, în zece zile de la primirea întâmpinării, reclamantul este obligat să formuleze răspunsul la întâmpinare. Cosiderăm că răspunsul la întâmpinare devine o obligaţie prevăzută în mod expres de noua reglementare.

În termen de trei zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, prin rezoluţie, va fi fixat primul termen în cauză, care trebuie să fie încadrat într-un interval de maxim 60 de zile – art. 201 alin. 3 NCPC. Acest aspect afirmă principiul celerităţii întrucât primul termen de judecată va fi în maxim trei luni de zile de la introducerea cererii.

Potrivit art 215 alin1 NCPC, lista de şedinţă va conţine şi intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzei, pentru asigurarea confidenţialităţii şi evitarea aglomerării.