Cercetarea duhovnicească


În jalba lor către Marea Vornicie a Trburilor din Lăuntru, din ianurie 1832, pe care am prezentat-o într-un număr anterior. Negustorii giurgiuveni semnatari solicitau în mod deosebit „..a să face cunoscut şi pria Sfiinţiei Sale Părintelui Mitropolit de a ne slobozi o carte de ertăciune pentru jurământul ce l-am făcut prin siliria numitului preot”, motiv pentru care la 8 februarie, în urmă cu 180 de ani, Comisia constituită pentru cercetarea pomenitei jalbe, a cerut proptopului local să îl „duhonicească” pe preotul Niagu, document redat în continuare integral:

„Neguţătorii cumpănaşi dintr-acest oraş Giurgiu, prin jalbă către Cinstita Mare Dvorncie a Trebilor din Lăuntru, au făcut arătare  li-au luat fostul arendaş Ghiorghiţă Nicolau câte lei 50 de nume când li s-au dat pecetleiturile Cumpănii şi la daria acestor bani i-au supus prin sărutate de cruce şi evanghelii că nu vor arăta la nimenia, unde au fost de faţă şi preotul popa Niagu. Pentru care să scrie Sfinţii Tale ca să aduci pă mai sus pomenitul preot şi să-l duhovniceşti a arăta fiinţa adevărului pentru pricina jurământului ce au săvârşit orăşanii acestui oraş când li-au luat fostul staroste Ghiorghiţă câte lei 50 de nume pentru sineturile Cumpanii. Asemenia să duhovniceşti şi pă jăluitorii orăşani ca să  arate în frica lui Dumnezeu înprejurările de mai sus. Şi de urmaria ce vei face să aibă comisia răspuns.”

Drept urmare protopopul local răspunde în ziua de 12 februarie 1832 următoarele:

„Primind pitacul Cinstitei Comisii am văzut cele coprinzătoare ca să aduc pă preotu popa Niagu şi să-l duhovnicesc a arăta fiinţa adevărului pentru pricina jurământului ce au săvârşit orăşanii acestui oraş Giurgiu când li-au luat fostul staroste Ghiorghiţă câte lei 50 de nume pentru sineturile Cumpaniei. Asemenia să duhovnicesc şi pă jăluitorii orăşani ca să arate în frica lui Dumnezeu înprejurările jăluirilor de mai sus şi de urmaria ce voi face să aibă Cinstita Comisie răspuns.

După primiria cinstitului pitac următor am fost întocmai aducând pă mai sus numitu preot, l-am certat întru chipul sfătuindu-l cu povăţuiri duhovniceşti ca arate dreptul adevăr la care întrebare răspunse în frica lui Dumnezeu că el de aciastă urmare a jurământului mai nainte n-au avut de ştire, iar când au fost chemat la casa lui Gheorghiţă ca să facă o sfeştanie au văzut crucia şi evangheliia pă masă şi oricare venia după ce da banii îl punia de jura pă Sfânta Evanghelie şi Cruce că nu va arăta la nimeni şi apoi le da pecetluitu, care l-au şi certat de ce face o urmare ca aciasta, iar numitu Gheorghiţă l-au înfruntat zicând ca să-şi păziască treaba sa şi a doa zi când au mai mers să ia un sinet al unui fin al său iarăşi au văzut acia lucrare de jurământ.

Asemenia am adus şi pă jăluitorii orăşani cărora li s-au citit şi molitva de dezlegaria acelui jurământ şi după sfârşitul sfintei molitve i-am tras pă toţi înaintia Sfintei Icoane a Mântuitorului Iisus Hristos sfătuindu-i duhovniceşte ca să arate dreptul adevăr, la care sfătuire au dat răspuns că deşi au fost preotu faţă unde ei au primit acel jurământ dar cu patrahiru nu l-au văzut , nici un cuvânt asupră-le n-au zis, iar asupra lui Gheorghiţă în doă rânduri au auzit când l-au certat de ce urmiază un lucru ca acela necuviincios să-i descopere mâine şi să vreo pedeapsă, aciasta şi mărturisesc. Pentru care după datorie nu lipsesc a înştiinţa Cinstita Comisie.

Cons. sup. Damian Ancu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.